MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Sponzorirani članak  •  Infektologija HR ENG

Uro-Vaxom u imunoprofilaksi i imunoterapiji rekurentnih infekcija mokraćnog sustavaUro-Vaxom in immunoprophilaxis and immunotherapy of recurrent urinary tract infections

Višnja Škerk, Slavko Orešković, Davor Trnski

Početkom 2011. godine u Hrvatskoj je registriran lijek OM-89 zaštićenog naziva Uro-Vaxom. Sastoji se od ekstrahiranih imunostimulirajućih frakcija 18 različitih serotipova Escherichie coli (E.coli). Svaki serotip posebno je kultiviran, inaktiviran i frakcioniran, a zatim purificiran i liofiliziran. OM-89 su želatinozne kapsule od 6 mg liofiliziranog lizata E.coli, a primjenjuju se oralno. OM-89 ispitan je na oko 2000 ispitanika u brojnim kliničkim studijama. Dokazano je da stimulativno djeluje na imunološke obrambene mehanizme te značajno reducira učestalost rekurentnih infekcija mokraćnog sustava, trajanje i težinu simptoma infekcije, incidenciju bakteriurije i leukociturije, smanjuje potrebu za antimikrobnim lijekovima te se dobro podnosi, a učestalost nuspojava je niska. Uro-Vaxom je jedini imunostimulirajući lijek preporučen u Smjernicama Europskog urološkog društva za imunoprofilaksu rekurentnih nekompliciranih infekcija mokraćnog sustava žena. Uro-Vaxom se primarno preporučuje za prevenciju nekompliciranih mokraćnih infekcija donjeg urotrakta žena, ali i kao komedikacija s antimikrobnim lijekovima za liječenje akutnih uroinfekcija. 

Ključne riječi:
Escherichia coli; imunoprofilaksa; imunoterapija; OM-89; rekurentne uroinfekcije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

In early 2011, the drug OM -89 was authorized in Croatia under the brand name of Uro-Vaxom. It consists of immunostimulating fractions extracted from 18 different serotypes of Escherichia coli (E. coli). Each serotype has been specially cultured, inactivated, fractionated and then purified and lyophilized. OM -89 is supplied as gelatine capsules of 6 mg of E. coli lyophilized lysate for oral use. The drug was tested in many clinical trials including approximately 2000 subjects. It proved to have a stimulating effect on immune defence mechanisms and to significantly reduce the incidence of recurrent urinary tract infections, duration and severity of infection symptoms, the incidence of bacteriuria and leukocyturia and the need for antimicrobial drugs. It is well tolerated and has low incidence of side effects. Uro-Vaxom is the only immunostimulating drug recommended by the European Association of Urology for immunoprophylaxis of recurrent uncomplicated urinary tract infections in women. Uro-Vaxom is primarily recommended for prevention of uncomplicated urinary tract infections of the lower urinary tract in women and as concomitant therapy in the antimicrobial treatment of acute urinary tract infections. 

Key words:
Escherichia coli; immunization; immunotherapy; OM -89; urinary tract infections