6.50€ (48,97kn)

Pretplata

Obiteljska medicina – mjesto i uloga u sustavu zdravstva 

Gošća urednica:
Prof. dr. sc. Mladenka Vrcić-Keglević
Katedra obiteljske medicine, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


 

Podlistak

Podlistak

Interakcije lijekova u starijoj dobi

Duraković, Zijad [Sažetak]

Tema broja

Stručni članak

Obiteljska medicina u Hrvatskoj

Katić, Milica; Bergman-Marković, Biserka; Blažeković-Milaković, Sanja; Kašuba-Lazić, Đurđica; Ožvačić-Adžić, Zlata; Vrca Botica, Marija; Stojanović-Špehar, Stanislava; Cerovečki-Nekić, Venija; Soldo, Dragan; Kranjčević, Ksenija [Sažetak]

Pregledni članak

Profesionalizacija u medicini: počeci, temelj i iskustva o razvoju struke i specijalizacije opće/obiteljske medicine

Jakšić, Želimir [Sažetak]

Pregledni članak

Iskustva u pripremi i izvođenje kurikuluma specijalizacije obiteljske medicine u sklopu projekta: Usklađivanje obiteljske medicine s europskim standardima uvođenjem obvezne specijalizacije

Vrcić-Keglević, Mladenka; Tiljak, Hrvoje; Kašuba-Lazić, Đurđica; Petriček, Goranka; Soldo, Dragan [Sažetak]

Pregledni članak

Specijalistički ispit iz obiteljske medicine: teorijski okvir i iskustva u pripremi i izvođenju

Vrcić-Keglević, Mladenka; Tiljak, Hrvoje; Kašuba Lazić, Đurđica; Petriček, Goranka; Soldo, Dragan; Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Lončar, Josip; Mazzi, Bruno; Perinović, Rikard [Sažetak]

Pregledni članak

Informirani pristanak ili pravo pacijenta na suodlučivanje

Turčinov, Renata [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga i mjesto kabineta vještina u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi medicine

Pjevač, Neda [Sažetak]

Pregledni članak

Pokazatelji kvalitete rada u obiteljskoj medicini – usporedba Velike Britanije i Hrvatske

Tiljak, Hrvoje; Đaković, Saša; Katić, Milica; Ožvačić-Adžić, Zlata [Sažetak]

Pregledni članak

Liječenje poremećaja seksualnosti u obiteljskoj medicini

Tiljak, Hrvoje; Vrcić-Keglević, Mladenka; Petriček, Goranka [Sažetak]

Pregledni članak

Informatički sustav u obiteljskoj medicini: iskustva liječnika obiteljske medicine

Bergman Marković, Biserka; Katić, Milica; Kern, Josipa [Sažetak]

Izvorni znanstveni članak

Utjecaj bioprognoze na posjećenost ordinacije liječnika obiteljske medicine

Junačko, Spomenka; Buljan, Josip [Sažetak]

Stručni članak

Uzroci abdominalnih kolika u djece školske dobi u ambulanti opće medicine

Grgurić, Slobodanka [Sažetak]

Znanstveno priopćenje

Polimedikacija u osoba starije životne dobi: iznimka ili pravilo?

Eržić, Kristina; Šimunović, Rajka [Sažetak]

Znanstveno priopćenje

Nesanica i kronične bolesti kao terapijski problem u obiteljskoj medicini

Tudorić-Gemo, Darija; Mrduljaš-Đujić, Nataša [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik

Vrcić-Keglević, Mladenka [Puni tekst]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Obiteljska medicina – mjesto i uloga u sustavu zdravstva

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Europska iskustva projekata e-zdravstva

Končar, Miroslav [Sažetak]

Pregledni članak

Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja i počeci njene primjene u Hrvatskoj

Benjak, Tomislav [Sažetak]

Stručni članak

Prevladava li monoterapija u liječenju hipertenzije?

Jukić-Vojnić, Irena [Sažetak]

Pregledni članak

Mogućnost suradnje specijalista obiteljske medicine i psihijatra-psihoterapeuta

Radovančević, Ljubomir; Lecher-Švarc, Vesna [Sažetak]

Pregledni članak

Dens invaginatus – terapijske mogućnosti

Gabrić Pandurić, Dragana; Granić, Marko; Sušić, Mato; Brkić, Hrvoje; Filipović Zore, Irina [Sažetak]

Pregledni članak

Estetika u parodontologiji

Cimerman, Marko; Ivić-Kardum, Marija; Puhar, Ivan [Sažetak]

Autorski pregled

Važnost lipidnog sloja suznog filma i načini njegove dijagnostike

Petriček, Igor [Sažetak]

Sponzorirani članak

Uro-Vaxom u imunoprofilaksi i imunoterapiji rekurentnih infekcija mokraćnog sustava

Škerk, Višnja; Orešković, Slavko; Trnski, Davor [Sažetak]

Sponzorirani članak

Dabigatran eteksilat – prvi inovativni lijek u prevenciji moždanog udara u nevalvularnoj atrijskoj fibrilaciji

Peršić, Viktor [Sažetak]

Stručni članak

Liofilizirani bakterijski lizat OM 85-BV (Broncho-Vaxom) u prevenciji i liječenju respiratornih infekcija

Tudorić, Neven; Popović Grle, Sanja; Gudelj, Ivan [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Dinko Vitezić: Usvojiti nacionalnu politiku lijekova

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Igor Francetić: Edukacija iz farmakoekonomike – najveći ulog za budućnost

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Zoltán Kaló: Određivanje isplativosti novih lijekova

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Petr Hajny, dr. med. dent.: Nove tehnologije promijenit će rad dentalnih ordinacija

Kopčić, Karmela [Sažetak]

Osvrti

Osvrt

Dvojba o induciranim pluripotentnim matičnim stanicama (iPSC)

Pavelić, Jasminka [Sažetak]

Osvrt

Međunarodni tečaj o boli i palijativnoj medicini

Bulajić, Maša [Puni tekst]

Osvrt

Radiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje

Štern Padovan, Ranka; Šunjara, Vice [Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Dobra obitelj – važan uvjet životnog zadovoljstva

Miljković, Dubravka [Puni tekst]

Recenzije

Recenzija

„Glavobolja i druga bolna stanja“

Zavoreo, Iris [Puni tekst]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Akutne respiratorne infekcije: mjesto i uloga cefuroksima

Kuzman, Ilija [Sažetak]

Novosti

Novost

Dvosmjerna povezanost shizofrenije i epilepsije

[Sažetak]

Novost

Smanjuje li uklanjanje adenoida učestalost infekcije gornjih dišnih putova?

[Sažetak]

Novost

Oboljeli od psorijaze imaju viši rizik za letalni ishod nakon infarkta miokarda

[Sažetak]

Novost

Medikamentozno liječenje superiorno minimalno invazivnom zahvatu kod intrakranijalne arterijske stenoze

[Sažetak]

Novost

Američko pedijatrijsko društvo izdalo nove smjernice za liječenje uroinfekcija u male djece

[Sažetak]

Novost

Kolhicin učinkovit u prevenciji recidivnog perikarditisa

[Sažetak]

Novost

Genetika igra ključnu ulogu u koronarnoj bolesti, ne stil života

[Sažetak]

Novost

Novorođenčad uči i za vrijeme spavanja

[Sažetak]

Novost

Nova metoda ranog otkivanja tumora gušterače

[Sažetak]

Novost

Sildenafil smanjuje simptome multiple skleroze

[Sažetak]

Novost

Alergije na kućnu prašinu

[Sažetak]

Novost

Antiviralno djelovanje biljke vratić

[Sažetak]

Novost

Pretjerano konzumiranje hrane uzrokovano perfekcionizmom

[Sažetak]

Novost

Gubitak kose povezan s genom APCDD1

[Sažetak]

Novost

Britanski dentalni pilot-projekt

[Sažetak]

Novost

Adheziv sedme generacije u VivaPen obliku pakiranja

[Sažetak]

Novost

Sirona predstavila CEREC 4.0

[Sažetak]

Novost

Budućnost iz matičnih stanica zubne pulpe

[Sažetak]