MEDIX, God. 17 Br. 94/95
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Obiteljska medicina – mjesto i uloga u sustavu zdravstva 

Gošća urednica:
Prof. dr. sc. Mladenka Vrcić-Keglević
Katedra obiteljske medicine, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Mladenka Vrcić-Keglević 
Puni tekst | PDF

Profesionalizacija u medicini: počeci, temelj i iskustva o razvoju struke i specijalizacije opće/obiteljske medicine
Želimir Jakšić 
Sažetak

Obiteljska medicina u Hrvatskoj
Milica Katić, Biserka Bergman-Marković, Sanja Blažeković-Milaković, Đurđica Kašuba-Lazić, Zlata Ožvačić-Adžić, Marija Vrca Botica, Stanislava Stojanović-Špehar, Venija Cerovečki-Nekić, Dragan Soldo, Ksenija Kranjčević 
Sažetak

Iskustva u pripremi i izvođenje kurikuluma specijalizacije obiteljske medicine u sklopu projekta: Usklađivanje obiteljske medicine s europskim standardima uvođenjem obvezne specijalizacije
Mladenka Vrcić-Keglević, Hrvoje Tiljak, Đurđica Kašuba-Lazić, Goranka Petriček, Dragan Soldo 
Sažetak

Specijalistički ispit iz obiteljske medicine: teorijski okvir i iskustva u pripremi i izvođenju
Mladenka Vrcić-Keglević, Hrvoje Tiljak, Đurđica Kašuba Lazić, Goranka Petriček, Dragan Soldo, Zdravko Ebling, Rudika Gmajnić, Josip Lončar, Bruno Mazzi, Rikard Perinović 
Sažetak

Utjecaj bioprognoze na posjećenost ordinacije liječnika obiteljske medicine
Spomenka Junačko, Josip Buljan 
Sažetak

Polimedikacija u osoba starije životne dobi: iznimka ili pravilo?
Kristina Eržić, Rajka Šimunović 
Sažetak

Nesanica i kronične bolesti kao terapijski problem u obiteljskoj medicini
Darija Tudorić-Gemo, Nataša Mrduljaš-Đujić 
Sažetak

Uzroci abdominalnih kolika u djece školske dobi u ambulanti opće medicine
Slobodanka Grgurić 
Sažetak

Informirani pristanak ili pravo pacijenta na suodlučivanje
Renata Turčinov 
Sažetak

Uloga i mjesto kabineta vještina u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi medicine
Neda Pjevač 
Sažetak

Pokazatelji kvalitete rada u obiteljskoj medicini – usporedba Velike Britanije i Hrvatske
Hrvoje Tiljak, Saša Đaković, Milica Katić, Zlata Ožvačić-Adžić 
Sažetak

Liječenje poremećaja seksualnosti u obiteljskoj medicini
Hrvoje Tiljak, Mladenka Vrcić-Keglević, Goranka Petriček 
Sažetak

Informatički sustav u obiteljskoj medicini: iskustva liječnika obiteljske medicine
Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Josipa Kern 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Obiteljska medicina – mjesto i uloga u sustavu zdravstva
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Obiteljska medicina – mjesto i uloga u sustavu zdravstva“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 31. siječnja 2012. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Interna medicina

Dabigatran eteksilat – prvi inovativni lijek u prevenciji moždanog udara u nevalvularnoj atrijskoj fibrilaciji
Viktor Peršić 
Sažetak

Medicinska informatika

Europska iskustva projekata e-zdravstva
Miroslav Končar 
Sažetak

Javno zdravstvo

Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja i počeci njene primjene u Hrvatskoj
Tomislav Benjak 
Sažetak

Obiteljska medicina

Prevladava li monoterapija u liječenju hipertenzije?
Irena Jukić-Vojnić 
Sažetak

Psihijatrija

Mogućnost suradnje specijalista obiteljske medicine i psihijatra-psihoterapeuta
Ljubomir Radovančević, Vesna Lecher-Švarc 
Sažetak

Pulmologija

Liofilizirani bakterijski lizat OM 85-BV (Broncho-Vaxom) u prevenciji i liječenju respiratornih infekcija
Neven Tudorić, Sanja Popović Grle, Ivan Gudelj 
Sažetak

Oftalmologija

Važnost lipidnog sloja suznog filma i načini njegove dijagnostike
Igor Petriček 
Sažetak

Stomatologija

Dens invaginatus – terapijske mogućnosti
Dragana Gabrić Pandurić, Marko Granić, Mato Sušić, Hrvoje Brkić, Irina Filipović Zore 
Sažetak

Stomatologija

Estetika u parodontologiji
Marko Cimerman, Marija Ivić-Kardum, Ivan Puhar 
Sažetak

Infektologija

Uro-Vaxom u imunoprofilaksi i imunoterapiji rekurentnih infekcija mokraćnog sustava
Višnja Škerk, Slavko Orešković, Davor Trnski 
Sažetak

Razgovori

Klinička farmakologija

Prof. dr. sc. Dinko Vitezić: Usvojiti nacionalnu politiku lijekova
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Klinička farmakologija

Prof. dr. sc. Igor Francetić: Edukacija iz farmakoekonomike – najveći ulog za budućnost
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Klinička farmakologija

Prof. dr. sc. Zoltán Kaló: Određivanje isplativosti novih lijekova
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Stomatologija

Petr Hajny, dr. med. dent.: Nove tehnologije promijenit će rad dentalnih ordinacija
Karmela Kopčić 
Puni tekst

Osvrti

Molekularna medicina

Dvojba o induciranim pluripotentnim matičnim stanicama (iPSC)
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Palijativna medicina/Liječenje boli

Međunarodni tečaj o boli i palijativnoj medicini
Otvoren pristup

Maša Bulajić 
Puni tekst

Radiologija

Radiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje
Ranka Štern Padovan, Vice Šunjara 
Puni tekst

Kolumne

Pozitivna psihologija

Dobra obitelj – važan uvjet životnog zadovoljstva
Otvoren pristup

Dubravka Miljković 
Puni tekst

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Podlistak

Interakcije lijekova u starijoj dobi
Zijad Duraković 

Novosti