MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Sponzorirani članak  •  Gastoenterologija HR ENG

Ultrazvučne metode u obradi bolesnika s hepatitisom CUltrasound methods for diagnostic work-up of patients with hepatitis C

Ivica Grgurević, Laura Čmarec Buhin

Ultrazvuk je neinvazivna, pouzdana i najčešće prva metoda u obradi bolesnika s kroničnim hepatitisom C. Danas postoji nekoliko modaliteta UZV-pregleda, kojima je moguće analizirati morfologiju jetre i ostalih struktura (B-mod ili siva skala), protočnost i hemodinamiku u krvnim žilama od interesa (Doppler), strukturu tj. tvrdoću tkiva (elastografija) te mikrovaskularizaciju (kontrastni ultrazvuk). Osim klasičnog ultrazvuka u sivoj skali, najveću primjenu u bolesnika s hepatitisom C doživjeli su elastografija i kontrastni ultrazvuk. Elastografijom je moguće neinvazivno kvantificirati stadij fibroze, utvrditi postojanje klinički značajne portalne hipertenzije, isključiti postojanje rizičnih varikoziteta jednjaka te dobiti prognostičke informacije. Kontrastni ultrazvuk primjenjuje se uglavnom za karakterizaciju žarišnih promjena u jetri.

Ključne riječi:
ciroza; elastografija; hepatitis C; ultrazvuk

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Ultrasound is a non-invasive, reliable and, most often, first-line diagnostic procedure performed in patients suffering from chronic hepatitis C. Today, there are several modalities of ultrasound imaging which make it possible to analyze the morphology of the liver and other structures (B-mode or grey scale), flow and hemodynamics of examined blood vessels (Doppler), structure or stiffness of tissues (elastography), and micro vascularization (contrast-enhanced ultrasound). Other than the classic grey scale ultrasound, elastography and contrast-enhanced ultrasound are usually performed as diagnostic procedures of choice in the patients with chronic hepatitis C. Elastography enables non-invasive quantification of liver fibrosis, diagnosing clinically significant portal hypertension, excluding presence of high-risk oesophageal varices, and gathering of prognostic information. Contrast ultrasound is mostly used for characterization of focal liver lesions.

Key words:
elastography; hepatitis C; liver cirrhosis; ultrasound