MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Sponzorirani članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Učinkovitost i sigurnost vedolizumaba u svakodnevnoj kliničkoj praksi u oboljelih od upalnih bolesti crijevaEfficacy and safety of vedolizumab in daily clinical practice in patients with inflammatory bowel disease

Ivana Tadin Hadjina, Darko Brnić, Jonatan Vuković, Ante Tonkić

Vedolizumab je humanizirano monoklonsko protutijelo IgG1, koje se veže za integrinske a4b7-receptore na sluznici crijeva. Na osnovi rezultata kliničkih ispitivanja GEMINI, vedolizumab je odobren u liječenju bolesnika s umjerenim i teškim aktivnim ulceroznim kolitisom (UC) i Crohnovom bolešću (CD). Objavljena su brojna ispitivanja primjene vedolizumaba u svakodnevnoj kliničkoj praksi, kojima se ocjenjuju: klinički odgovor, klinička i endoskopska remisija, remisija bez primjene kortikosteroida, potreba za kirurškim zahvatima i hospitalizacijama te sigurnost primjene. U svakodnevnoj kliničkoj praksi dokazana je učinkovitost vedolizumaba i ti su rezultati u skladu s podatcima iz kliničkih ispitivanja, koji govore u korist sigurne i učinkovite dugotrajne primjene vedolizumaba.

Ključne riječi:
Crohnova bolest; sigurnost; učinkovitost; ulcerozni colitis; vedolizumab

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

Vedolizumab is a humanized monoclonal antibody IgG1 that binds to the integrin a4b7 receptors on the intestinal mucosa. Based on the results of GEMINI clinical trials, vedolizumab has been approved for the treatment of patients with moderate and severe active ulcerative colitis (UC) and Crohn‘s disease (CD). Extensive research has been published on the use of vedolizumab in daily clinical practice, evaluating clinical response, clinical and endoscopic remission, remission without use of corticosteroids, need for surgical procedures and hospitalizations, and safety of use. Everyday clinical practice has demonstrated the efficacy of vedolizumab, the results being consistent with data from clinical trials suggesting safe and effective long-term use of vedolizumab.

Key words:
Crohn‘s disease; efficacy; safety; Ulcerative colitis; vedolizumab