MEDIX, God. 24 Br. 132
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini

Gost urednik:
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Zavod za gastroenterologiju, KBC Rijeka 

Uvodnik
Otvoren pristup

Davor Štimac 
Puni tekst | PDF

Infekcija virusom hepatitisa C danas je izlječiva bolest
Irena Hrstić, Goran Poropat, Sandra Milić 
Sažetak

Projekt programa probira zaraženih hepatitisom C u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji
Mikolašević I., Hrstić I., Milić S., Ivančić A., Butković M., Mozetić V., Kandžija V., Bressan L., Gović-Golčić L., Kožljan M., Komparić N. , Mijić A., Stevanović T., Delija B., Čiča B., Dumančić I., Benček F., Zović I., Stošić M., Vuksan I., Medur K., Knez L., Georgev P., Iljadica D., Šimić T., Demaria M., Palčevski D., Štimac D. 
Sažetak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i gastroenterologa – mogućnosti na županijskoj razini
Otvoren pristup

Leonardo Bressan, Lidija Gović-Golčić 
Sažetak | PDF

Upalne bolesti crijeva – suradnja gastroenterologa s liječnicima obiteljske medicine i udrugama pacijenata
Brankica Mijandrušić Sinčić 
Sažetak

Karcinom debeloga crijeva – mogućnosti unaprjeđenja programa probira suradnjom s obiteljskim liječnicima
Leonardo Bressan 
Sažetak

Palijativna skrb u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji o pacijentima s malignim bolestima probavnoga trakta
Otvoren pristup

Karmen Lončarek, Diego Brumini 
Sažetak | PDF

Uloga mobilnoga palijativnog tima u skrbi o pacijentu s karcinomom probavnoga trakta
Milana Topić Petričić 
Sažetak

Pregledni stručni članci

Gastroenterologija

Terapija matičnim stanicama – novi pristup u liječenju kompleksnih perianalnih fistula kod Crohnove bolesti
Mario Zovak 
Sažetak | PDF

Gastroenterologija

Učinkovitost i sigurnost vedolizumaba u svakodnevnoj kliničkoj praksi u oboljelih od upalnih bolesti crijeva
Ivana Tadin Hadjina, Darko Brnić, Jonatan Vuković, Ante Tonkić 
Sažetak

Gastroenterologija

Vitamin D u bolesnika sa sindromom iritabilnoga crijeva – status i modulatorni čimbenici
Dunja Leskovar, Ivana Kraljević, Marina Panek, Ana Kunović, Tomislav Meštrović, Mihaela Perić, Hana Čipčić Paljetak, Mario Matijašić, Anja Barešić, Darija Vranešić Bender, Silvija Čuković Čavka, Marko Brinar, Nikša Turk, Vesna Oroz, Marija Crnčević Urek, Mirjana Kalauz, Vera Kufner, Karmen Brajša, Gabrijela Ergović, Dina Ljubas Kelečić, Dora Grgić, Irena Karas, Dunja Rogić, Marko Banić, Željko Krznarić, Donatella Verbanac 
Sažetak

Klinička farmakologija

Suradnja kardiologa i obiteljskog liječnika – ključ za uspješnu tromboprofilaksu u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom
Vladimir Trkulja 
Sažetak

Oftalmologija

Anorexia nervosa – očne manifestacije
Boško Stanišić, Sanja Debelec, Ana Meter, Dina Lešin Gaćina, Igor Petriček, Tomislav Jukić 
Sažetak

Javno zdravstvo

Međunarodni sustavi kvalitete – učinak na nacionalni zdravstveni sustav
Maša Bulajić, Tonći Lazibat 
Sažetak

Kardiologija

Xarelto u produljenoj profilaksi ponavljajućih venskih tromboembolija
Aleksandar Knežević 
Sažetak

Hematologija

Optimalno transfuzijsko liječenje
Ivo Radman 
Sažetak

Dentalna medicina

Precizni pričvrstci kao retencijsko sredstvo djelomične proteze – prikaz slučaja
Sandra Milinović, Vlatka Lajnert, Sunčana Simonić-Kocijan, Daniela Kovačević Pavičić 
Sažetak

Razgovori

Hitna medicina

Prim. mr. Maja Grba-Bujević: „Donijeti Zakon o hitnoj medicini kao lex specialis“
Otvoren pristup

Maša Bulajić 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

In memoriam - Blažo Mašanović, dr. med. u. m.
Otvoren pristup

Dragan Bralić 
Puni tekst

Endokrinologija

Liječenje hiperglikemije u dijabetesu tipa 2 – osvrt na konsenzus Američkog društva za dijabetes i Europskog društva za proučavanje dijabetesa
Otvoren pristup

Maša Bulajić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Porečki model skrbi za zdravlje na primjeru zaštite jednoroditeljskih obitelji u zajednici
Nataša Basanić Čuš 
Puni tekst

Javno zdravstvo

121. kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Dražen Jurković 
Puni tekst

Sociologija

O smrti i umiranju
Otvoren pristup

Ivan Bečeheli 
Puni tekst

Medicinska informatika

Odjel za informatiku OB Varaždin – primjena Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u zdravstvenom prostoru RH
Dražen Pomper, Sara Pomper 
Puni tekst

Molekularna medicina

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2018. godine
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Vena
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti