MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Tumorski biljezi u urologijiTumour markers in urology

Boris Ružić, Igor Grubišić

Tumorski biljezi ne samo u urologiji nego i drugim granama medicine koje se bave liječenjem karcinomskih bolesti imaju velik značaj u dijagnostici, liječenju i praćenju bolesnika. Idealni tumorski biljeg ne postoji, a bio bi onaj koji se može otkriti u krvi i koji bi bio pozitivan jedino u bolesnika s malignom bolešću, čija bi se koncentracija podudarala sa stadijem bolesti i odgovorom na liječenje, koji se izlučuje u samo jednom tkivu te koji bi bio lako mjerljiv i lako ponovljiv. Nažalost, nijedan danas poznati tumorski biljeg ne posjeduje ove idealne kriterije. Iako većinom nemaju dovoljnu osjetljivost ni specifičnost da bi se samostalno mogli koristiti u ranoj dijagnostici ili za masovni onkološki probir, liječnici bi morali biti dobro upoznati s prednostima i nedostacima za njihovo korištenje u kliničkoj praksi. 

Ključne riječi:
liječenje raka; masovni probir; rana dijagnostika raka; tumorski biljezi, biološki

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Tumour markers are the cornerstone in diagnosis, treatment and follow-up of oncologic patients. There is no ideal tumour marker, which could be detected in blood, positive only in patients with malignant disease, present in concentration that correlates with the stage of disease and treatment response, produced by only one tissue, and easily measured and repeatable. Unfortunately, no known tumour markers today meets all these criteria. Although most tumour marker tests do not have sufficient sensitivity or specificity to be used independently in early diagnosis or mass screening, doctors should be familiar with advantages and disadvantages of their use in clinical practice.

Key words:
early detection of cancer; mass screening; tumor therapy; tumor markers, biological