MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Osvrt na stručno događanje  •  Interna medicina HR ENG

Tečaj trajnog usavršavanja „Novosti u nefrologiji i hipertenziji – povrh holističkog pristupa“

Jelena Kos

U Zagrebu je od 22. do 24. svibnja 2015. održan tečaj trajnog usavršavanja „Novosti u nefrologiji i hipertenziji – povrh holističkog pristupa“. Osim nefrologa, u radu simpozija sudjelovali su liječnici različitih specijalnosti i subspecijalnosti naglašavajući važnost multidisciplinarnog pristupa. Jedino na taj način moguće je dostignuća pojedinih grana znanosti i struke optimalno i objedinjeno primijeniti za krajnji cilj – omogućavanje zdravog, kvalitetnog i dovoljno dugog života. Uspjeh može biti ostvaren jedino suradnjom raznih specijalnosti i struka, suradnjom primarne, sekundarne i tercijarne zaštite, ključnom ulogom medicinskih sestara te aktivnim i odgovornim sudjelovanjem bolesnika.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117