MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Sponzorirani članak  •  Klinička farmakologija HR ENG

Suradnja kardiologa i obiteljskog liječnika – ključ za uspješnu tromboprofilaksu u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijomCollaboration between cardiologists and family medicine physicians – the key to successful thromboprophylaxis of patients with non-valvular atrial fibrillation

Vladimir Trkulja

Uspješna profilaksa moždanog udara/sustavnog embolizma u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom (NVAF) podrazumijeva spriječeni događaj bez povišenja rizika za ozbiljna krvarenja. Za to je nužna suradnja kardiologa i obiteljskoga liječnika, pri čemu bolesnik mora dobiti potpunu, razumljivu i usuglašenu informaciju kako bi razumio potrebu za liječenjem, terapijske mogućnosti, njihove prednosti i nedostatke. Samo se na taj način bolesnik može aktivno uključiti i postići potrebnu suradljivost (adherenciju) tijekom cjeloživotnog liječenja. Osnovne informacije koje treba prenijeti bolesniku odnose se na rizik za vaskularne događaje združene s NVAF-om i na temeljna svojstva lijekova kojima se taj rizik može smanjiti.

Ključne riječi:
kardiolog; NVAF; obiteljski liječnik; suradnja; tromboprofilaksa

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

A successful prophylaxis of stroke/systemic embolism in patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF) implies prevented event without elevating the risk of serious bleeding. A collaboration between a cardiologist and a family physician is necessary, as the patient requires a complete, understandable and agreed information to understand the need for treatment, therapeutic options, their advantages and disadvantages. This is a prerequisite for the patient be actively involved and achieve the necessary adherence during a lifelong treatment. The basic information to be communicated to a patient is related to the risk of vascular events associated with NVAF and the key characteristics of medications that may reduce this risk.

Key words:
cardiologist; collaboration; familiy physician; NVAF; thromboprophylaxis