MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Autorski pregled  •  Školska medicina HR ENG

Sprječavanje prekomjerne tjelesne težine u djetinjstvu – izrada smjernica za školsku medicinuPrevention of childhood overweight and obesity – development of guidelines for school health care

Ivana Pavić Šimetin, Nina Perković, Marina Kuzman, Vesna Jureša

Prevalencija prekomjerne tjelesne težine u djetinjstvu u naglom je porastu u mnogim regijama svijeta, uključujući Europu. Iako je Hrvatska tek na pragu epidemije prekomjerne tjelesne težine, podaci svjedoče o sve većem udjelu djece koja imaju tako rizične navike da se može očekivati kako će doseći prekomjernu tjelesnu težinu. Prekomjernu tjelesnu težinu treba pratiti kroz djetinjstvo i adolescenciju, a aktivnosti na području sprječavanja i liječenja potrebno je poduzeti istovremeno na individualnoj i općoj razini. Kako bi se harmoniziralo i unaprijedilo postupanje pri utvrđivanju i sprječavanju prekomjerne tjelesne težine u djece i mladih predstavnici školske medicine triju europskih zemalja (Hrvatska, Belgija (Flandrija) i Slovenija) izradili su smjernice za školsku medicinu „Sprječavanje prekomjerne tjelesne težine u djetinjstvu“

Ključne riječi:
debljina; prekomjerna tjelesna težina; primarna prevencija; smjernice; školska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

The prevalence of childhood overweight and obesity is rapidly increasing in many world regions, including Europe. Although the problem of overweight in children in Croatia has not yet become epidemic, the data point to an increasing proportion of children at risk of becoming overweight or obese. Follow-up of overweight children should be continued into adolescence, and preventive and treatment interventions should be directed at both individual children and overall population. To harmonize and improve the practice of detection and prevention of overweight in children and adolescents, the representatives of school health care services from three European countries – Croatia, Belgium and Slovenia – have developed Guidelines for Prevention of Childhood Overweight.

Key words:
obesity, overweight; practice guidelines as topic; primary prevention; school health services