MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Osvrt  •  Molekularna medicina HR ENG

San i memoriranje

Jasminka Pavelić

San je jedan od najstarijih i najzagonetnijih događaja u životu čovjeka. Za vrijeme spavanja prolazimo, naizmjenično, dvije faze: NREM (engl. Nonrapid Eye Movement), poznatu i kao fazu mirnog spavanja ili fazu sporih valova (SWS, od engl. Slow-Wave Sleep), i REM (engl. Rapid Eye Movement), poznatu i kao fazu aktivnog spavanja ili paradoksalno spavanje. U mladosti, utonuće u dubok san (faza NREM) pomaže mozgu pohranu i zadržavanje novih činjenica i informacija. Međutim, sa starenjem se događa postupna atrofija dijelova prefrontalne kore mozga i slabljenje aktivnosti sporih moždanih valova, što onemogućava spavanje dubokim snom. Posljedica je smanjenje sposobnosti dugotrajnog memoriranja i pohranjivanja novih informacija.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111