MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Inerna medicina HR ENG

Rizik, prevencija i liječenje predhipertenzijeRisk, prevention and therapy of prehypertension

Borna Miličić, Livija Šimičević, Bojan Jelaković

Predhipertenzija (PHT) je definirana kao vrijednosti arterijskoga tlaka 120–139/80–89 mmHg. Pojavljuje se u svim dobnim skupinama, i zahvaća oko 25–50% odraslih u svijetu. Čimbenici rizika povezani s nastankom PHT-a jesu pretilost, pušenje, prevelik opseg struka, diabetes mellitus, dislipidemija i konzumacija alkohola. PHT povećava rizik za incidentnu arterijsku hipertenziju (AH) i incidenciju kardiovaskularnih bolesti (KVB), pogotovo u 2. stupnju (130–139/85–89 mmHg). Praćenje pojedinaca s PHT-om pokazalo je da imaju uvećanje atrija i ventrikula, zadebljanje intime karotidnih arterija, povećanu krutost velikih arterija, promjene na krvnim žilama očne pozadine te znakove vidljive generalizirane endotelne disfunkcije, kao što je mikroalbuminurija. Potrebno je provesti dodatna istraživanja mogućnosti primjene antihipertenzivne terapije u predhipertoničara na velikim populacijama. Zbog velike važnosti, nove američke smjernice kategoriju PHT-a preimenovale su u stadij 1 AH-a, a prema tim i prema novim europskim smjernicama osobe s tim vrijednostima AT-a treba, uz promjene načina života, liječiti i lijekovima ukoliko je ukupan KV povećan.

Ključne riječi:
antihipertenzivna terapija; kardiovaskularne bolesti; oštećenje ciljnih organa; predhipertenzija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Prehypertension (PHT) is defined as blood pressure between 120-139/80-89 mmHg. It is present in all age groups and globally affects 25–50% of adults. Risk factors associated with PHT are obesity, too large waist circumference, diabetes mellitus, smoking, dyslipidaemia, and alcohol consumption. PHT increases the incident hypertension (AH) risk as well as the incidence of cardiovascular disease (CVD), especially in its stage 2 (130-139/85-89 mmHg). Iindividuals with PHT suffer from atrial and ventricular enlargement, increased carotid intima-to-media thickness, increased stiffness of large arteries, changes of retinal blood vessels, as well as signs of global endothelial dysfunction, presented as microalbuminuria. Further large population-based studies on the antihypertensive therapy of PHT are needed. Due to the PHT risks, recent American guidelines have renamed PHT into the Stage 1 AH. Current American and European guidelines recommend lifestyle changes and antihypertensive when overall cardiovascular risk is increased.

Key words:
antihypertensive therapy; cardiovascular disease; prehypertension; target organ damage