MEDIX, God. 24 Br. 130/131
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Novosti u liječenju arterijske hipertenzije

Gost urednik:
prof. dr. sc. Bojan Jelaković,
predsjednik Hrvatskoga društva za hipertenziju Hrvatskoga liječničkog zbora


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Bojan Jelaković 
Puni tekst | PDF

Rizik, prevencija i liječenje predhipertenzije
Borna Miličić, Livija Šimičević, Bojan Jelaković 
Sažetak

Predhipertenzija u djece i adolescenata
Vesna Herceg-Čavrak, Bernardica Valent Morić 
Sažetak

Kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka u djece: osobitosti u dijagnostici i pravilna interpretacija
Bernardica Valent Morić 
Sažetak

Kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka (KMAT) u svakodnevnoj praksi
Ana Jelaković, Jelena Kos, Dubravka Mihaljević, Vedran Premužić 
Sažetak

Debljina i hipertenzija
Maja Baretić, Bojan Jelaković 
Sažetak

Kako povećati adherenciju liječenja hipertoničara – uloga ljekarnika
Olgica Velkovski Škopić, Marijana Brozović, Mateja Mršić, Nikola Lugović, Zvjezdana Dobrinčić 
Sažetak

Zdravstvena informacijska tehnologija i arterijska hipertenzija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Valerija Bralić Lang, Ksenija Kranjčević, Biserka Bergman Marković 
Sažetak

Interakcije antihipertenziva s biljnim pripravcima i hipertenzija uzrokovana biljnim, odnosno „prirodnim“ lijekovima
Ivana Mikačić 
Sažetak

Arterijska hipertenzija i fibrilacija atrija
Martina Lovrić Benčić, Darko Počanić, Mario Laganović 
Sažetak

Periferna arterijska bolest: antihipertenzivna, antitrombocitna i antikoagulantna terapija
Mislav Vrsalović, Nikola Kos, Kristina Selthofer-Relatić 
Sažetak

Periferna arterijska bolest (PAB) – intervencijsko liječenje
Dražen Perkov 
Sažetak

Liječenje hipertenzije u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Josipa Josipović, Draško Pavlović, Lidija Orlić, Vedran Premužić, Nikolina Bašić Jukić, Ivana Vuković Brinar 
Sažetak

Osobitosti liječenja arterijske hipertenzije bolesnika sa zatajivanjem srca
Otvoren pristup

Vedran Pašara, Maja Čikeš, Davor Miličić 
Sažetak | PDF

Liječenje arterijske hipertenzije u bolesnika s moždanim udarom i drugim oblicima cerebrovaskularnih bolesti
Branko Malojčić, Marina Boban, Ana Jelaković 
Sažetak

Opstruktivna apneja u spavanju i arterijska hipertenzija
Otvoren pristup

Gordana Pavliša, Hrvoje Puretić, Feđa Džubur, Miroslav Samaržija 
Sažetak | PDF

Liječenje dislipidemije u bolesnika s arterijskom hipertenzijom
Ivan Pećin 
Sažetak

Kontrola arterijskoga tlaka i glikemije u šećernoj bolesti
Ivana Kraljević, Ivana Pavlić-Renar 
Sažetak

Hipertenzivna kriza
Tajana Željković Vrkić, Ingrid Prkačin, Bojan Jelaković 
Sažetak

Fibromuskularna displazija
Živka Dika, Ivana Abramović, Sandra Karanović, Bojan Jelaković 
Sažetak

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini
Ksenija Kranjčević, Valerija Bralić Lang, Biserka Bergman Marković 
Sažetak

Rano otkrivanje i praćenje bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima u obiteljskoj medicini putem panela – inovacija razvijena u Hrvatskoj
Biserka Bergman Marković, Ksenija Kranjčević, Valerija Bralić Lang 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Novosti u liječenju arterijske hipertenzije
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe.

Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Novosti u liječenju arterijske hipertenzije“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 30. studenoga 2018. godine (rok je produljen).

 
PDF

Pregledni stručni članci

Oftalmologija

Arterijska hipertenzija i oko
Dina Lešin Gaćina, Marija Štanfel, Boško Stanišić, Igor Petriček, Tomislav Jukić, Dalibor Opačić, Petra Kristina Ivkić  
Sažetak

Gerontologija

Praćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS/CEZIH-a
Tanja Ćorić, Branko Kolarić, Spomenka Tomek-Roksandić, Zvonimir Šostar, Sanja Predavec, Mirjana Huić, Nada Tomasović Mrčela, Stela Mravak, Dalma Sajko, Marica Lukić, Manuela Maltarić, Dorotea Franceković, Ana Stavljenić-Rukavina 
Sažetak

Kardiologija

Dvojna antitrombotička terapija rivaroksabanom – jednostavan terapijski pristup u bolesnika s fibrilacijom atrija nakon PCI-ja
Joško Bulum 
Sažetak

Neurologija

Multipla skleroza i trudnoća
Marija Bošnjak Pašić 
Sažetak

Razgovori

Molekularna biologija

Prof. dr. sc. Igor Štagljar: MaMTH tehnologijom do novih pametnih lijekova
Otvoren pristup

Anka Dorić 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Grad Zagreb - predvodnik u promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju melanoma
Mirela Šentija Knežević 
Puni tekst

Obiteljska medicina

IX. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) – Suvremeni izazovi u skrbi bolesnika s multimorbiditetom u obiteljskoj medicini
Otvoren pristup

Biserka Bergman Marković, Milica Katić 
Puni tekst

Obiteljska medicina

IX. kongres KoHOM-a: Sve boje stresa
Otvoren pristup

Vikica Krolo 
Puni tekst

Kardiologija

Stručni skup „Izvrsnost hrvatske kardiologije i hipertenziologije – odabrane teme“
Jelena Kos, Hrvoje Jurin 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Uloga specijalista obiteljske medicine u liječenju arterijske hipertenzije
Vjekoslava Amerl Šakić, Ines Balint, Davor Šakić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Kongres Europskoga društva za hipertenziju o hipertenziji i kardiovaskularnoj protekciji - glavne poruke i novosti europskih smjernica za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije
Bojan Jelaković 
Puni tekst

Interna medicina

Aktivnim i multidisciplinarnim pristupom do kontrole arterijske hipertenzije
Bojan Jelaković 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Urin
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti