Radiološke slikovne metode i crijevna upala

Autor: Renata Huzjan Korunić
Sažetak:

Radiološke slikovne metode važne su u postavljanju dijagnoze upalnih bolesti crijeva, procjeni opsega zahvaćenosti probavnoga trakta i aktivnosti bolesti, stadija bolesti i razvoja eventualnih komplikacija bilo u probavnome traktu ili ekstraintestinalno. Mogućnosti slikovnih metoda posebno su važne u bolesnika s Crohnovom bolešću, dok su nešto ograničenije u bolesnika s ulceroznim kolitisom te upalnim bolestima druge etiologije. Prednost dijagnostike UZV-om i MR-om jest da se ne koriste ionizirajućim zračenjem, zbog čega su to metode izbora za djecu, mlade bolesnike i one koji trebaju periodične kontrolne preglede. CT je metoda izbora u hitnim stanjima te u slučaju zloćudne aliteracije kao metoda izbora za procjenu proširenosti bolesti

Ključne riječi:
Crohnova bolest; CT; enterografija; enterokliza; magnetska rezonancija; ulcerozni kolitis

OGLAS