MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Osvrt  •  Radiologija HR ENG

Radiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje

Ranka Štern Padovan, Vice Šunjara

Složenost pravilnog odabira radiološke pretrage nije više problem samo radiologa, nego postavlja nove zahtjeve pred sve liječnike uključene u proces liječenja. Pri odabiru radioloških pretraga uvijek treba postaviti pitanje: očekujemo li da će primijenjeni radiološki pregled promijeniti liječenje ili mu pridonijeti? Samo odabir optimalnih radioloških pregleda pridonosi bržoj dijagnostici te ranijem i svrsishodnijem liječenju. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95