Prvi nacionalni kongres Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju

Autor: Ana Bosak Veršić, Josip Baković

Hrvatsko društvo za jednodnevnu kirurgiju organiziralo je 6. prosinca u Zagrebu 1. hrvatski kongres jednodnevne kirurgije. Na kongresu su bila registrirana 182 sudionika. U više tematskih cjelina doktori medicine, stomatologije i medicinske sestre i tehničari slušali su o trendovima u liječenju putem jednodnevne kirurgije, prezentirali vlastite rezultate te raspravljali o prevladavanju poteškoća u radu. Posebni gosti bila su četiri strana predavača iz etabliranih svjetskih centara koji se niz godina bave jednodnevnom kirurgijom. Plan je nastaviti održavati nacionalne kongrese svake dvije godine, uz stimulaciju razvoja jednodnevne kirurgije povremenim radionicama i tečajevima.

OGLAS


Prvi hrvatski kongres jednodnevne kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem održan je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu 6. prosinca 2019. Iako prvi nacionalni skup koji se bavi ambulatornom kirurgijom, okupio je velik broj sudionika – registrirana su 182 sudionika uz pet izlagača. Konceptualno, paralelno su se održavala tri skupa – onaj liječnika, stomatologa i medicinskih sestara. Kongres je održan pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde GrabarKitarović i Grada Zagreba.

Međunarodni karakter
Uvodno predavanje i pozdravnu riječ održala je predsjednica kongresa i dotadašnja predsjednica Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj, koja je prikazala razvoj jednodnevne kirurgije u Hrvatskoj te predstavila inozemne goste kongresa koji su odigrali veliku ulogu u razvoju Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju i edukaciji naših stručnjaka Dr. Gamal Eldin Mohamed je digestivni kirurg, voditelj Klinike za jednodnevnu kirurgiju u Budimpešti i bivši predsjednik IAAS-a (engl. International Association of Ambulatory Surgery). Zagovornik je razvoja jednodnevne kirurgije u Hrvatskoj i velika potpora u osnivanju Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju. Kao počasni predsjednik kongresa, na skupu je iznio predavanje o prevladavanju početnih teškoća pri uvođenju jednodnevne kirurgije u svakodnevni rad.

 

Uvodno predavanje i pozdravnu riječ održala je predsjednica kongresa i dotadašnja predsjednica Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj

Dr. Ian Jackson iz Velike Britanije također je bivši predsjednik IAAS-a, a govorio je o telekonzultacijama u medicini. Kako se pacijenti u jednodnevnoj kirurgiji hospitalno opserviraju svega par sati nakon operativnog zahvata, težnja je da se pacijenta u idućih par dana kontrolira na najugodniji način za njega. Sve je popularnija tzv. telemedicina, kojom je moguće pratiti pacijenta. Više je opcija na raspolaganju, a jedna od mogućnosti je i programiranje aplikacija na mobilnim uređajima koje bi bile zaštićene lozinkama i time omogućile čuvanje privatnosti pacijenta, a s druge strane pružale dostupnost medicinske skrbi u postoperativnom razdoblju.

Dr. Anna Lipp, anesteziolog, nastojala je objasniti izbor idealnog pacijenta za jednodnevnu kirurgiju, što je važno zbog kratkog postoperativnog razdoblja tijekom koga je pacijent pod neposrednom liječničkom i sestrinskom skrbi te kako bi se spriječile nepredviđene komplikacije nakon otpusta pacijenta iz bolnice.

 

Prvi hrvatski kongres jednodnevne kirurgije održan je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Iako prvi nacionalni skup koji se bavi ambulatornom kirurgijom, okupio je velik broj sudionika 

 

Dr. Doug McWhinnie, kirurg, trenutačni predsjednik IAAS-a, na kongresu je govorio o mogućnostima liječenja hitnih stanja putem jednodnevne kirurgije. Kako su hitna stanja poseban segment kirurškog rada, različite težine i različitih komplikacija, moguće je i među njima odabrati pacijente koji bi bili pogodni za liječenje putem jednodnevne kirurgije ako ne zahtijevaju posebnu preoperativnu skrb. U Hrvatskoj se za sada putem jednodnevne kirurgije liječe strogo definirana medicinska stanja dogovorena s HZZO-om te je mogućnost pregovora o liječenjima hitnih stanja putem jednodnevne kirurgije još jedna zadaća za HDJK.

Kongres liječnika i stomatologa, konferencija medicinskih sestara i tehničara
Tematski je kongres za liječnike bio podijeljen u više cjelina. U prvoj sekciji govorilo se o stanju jednodnevne kirurgije u Hrvatskoj. Liječnici iz više centara u Hrvatskoj prezentirali su za sada još skromne, ali optimistične rezultate, većinom se osvrćući i na poteškoće s kojima se svakodnevno susreću. U drugoj sekciji predavanja bilo je riječi o anesteziji u jednodnevnoj kirurgiji, s posebnim osvrtom na razne oblike anestezije, kao i o specifičnostima anestezije po dobnim grupama i rizičnim skupinama. U posljednje dvije sekcije obrađene su razne teme kirurških specijalnosti. Svaka sekcija predavanja potaknula je konstruktivnu raspravu predavača i slušača. Ukupno je na tom dijelu kongresa sudjelovalo 27 predavača, uz dva izlagača postera.

 

Organizatori kongresa s inozemnim gostima; slijeva: Doug McWhinnie, Ana Bosak Veršić, Gamal Eldin Mohamed, Josip Baković, Maša Hrelec Patrlj, Anna Lipp i Ian Jackson

Stomatološki dio kongresa okupio je 18 sudionika koji su mogli poslušati 15 stručnih predavanja o jednodnevnoj kirurgiji u stomatologiji i oralnoj kirurgiji. Medicinske sestre prvi su dio kongresa koncipirale u obliku predavanja, dok je u drugom dijelu organiziran okrugli stol „Izazovi sestrinske skrbi u jednodnevnoj kirurgiji“.

Pogled u budućnost
Hrvatsko društvo za jednodnevnu kirurgiju osnovano je prije nepune dvije godine. Jednodnevna kirurgija u Hrvatskoj u pravom smislu riječi nije mnogo starija i još uvijek je u začecima. Iako ne postoji nacionalni registar koji bi sažimao podatke o jednodnevnoj kirurgiji u Hrvatskoj, prikupljanjem podataka za svaki pojedini centar očevidna je skromna zastupljenost jednodnevne kirurgije - svega 10-ak posto, dok je na zapadu udio i do 70% u ukupnom operativnom programu. Cilj Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju stoga je daljnje promicanje jednodnevne kirurgije, edukacija kadra i senzibilizacija javnosti o dostupnosti i važnosti tog procesa liječenja. Sljedeći kongres trebao bi se održati za dvije godine.