MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Autorski pregled  •  Gastroenterologija HR ENG

Projekt programa probira zaraženih hepatitisom C u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županijiA screening program for hepatitis C infected in the Primorje-GorskiKotar County and Istria County

Mikolašević I., Hrstić I., Milić S., Ivančić A., Butković M., Mozetić V., Kandžija V., Bressan L., Gović-Golčić L., Kožljan M., Komparić N. , Mijić A., Stevanović T., Delija B., Čiča B., Dumančić I., Benček F., Zović I., Stošić M., Vuksan I., Medur K., Knez L., Georgev P., Iljadica D., Šimić T., Demaria M., Palčevski D., Štimac D.

Liječnici obiteljske medicine prvi se susreću s pacijentima i stoga su iznimno važni u detekciji zaraženih bolesnika te njihovu upućivanju u specijalističke, odnosno subspecijalističke ambulante. Jedna od ideja kako to postići jest testiranje i dijagnosticiranje hepatitisa C na razini primarne zdravstvene zaštite. Inicijativa za pokretanje projekta pod nazivom „Projekt programa probira zaraženih hepatitisom C u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji“ donesena je na simpoziju „Gastroenterologija u obiteljskoj medicini“ u travnju 2017. godine. Projekt je započeo u svibnju 2017. u ordinacijama liječnika obiteljske medicine Primorsko-goranske (PGŽ) i Istarske (IŽ) županije. Interdisciplinarnom suradnjom Hrvatskoga gastroenterološkog društva (HGD), udruženja liječnika obiteljske medicine (KoHOM), domova zdravlja PGŽ-a i IŽ-a, KBC Rijeka, OB Pula i Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ciljevi toga projekta bili su; obuhvat opće populacije PGŽ-a i Istarske županije; određivanje stvarne incidencije kronične infekcije HCV-om; validacija upitnika koji će detektirati one osobe koji su u riziku za kroničnu infekciju HCV-om (i koje treba testirati); obradba detektiranih bolesnika s kroničnom infekcijom HCV-om u najkraćem roku te liječenje detektiranih bolesnika s kroničnom infekcijom HCV-om.

Ključne riječi:
interdisciplinarnost; liječnici obiteljske medicine; probir; projekt

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

 Family medicine physicians are the first to check the patients and are therefore extremely important in detecting infected patients and referring them to specialist or subspecialist outpatient clinics. One of the approaches aimed at achieving theearliest possible detection is testing and diagnosing hepatitis C at the primary health care level. The initiative for launching the project titled „The Project of Screening of Hepatitis C Infectious Diseases in Primorje-GorskiKotar and Istria counties was adopted at the symposium „Gastroenterology in Family Medicine“ in April 2017. The project started in May 2017 at the family medicine offices of the Primorje-GorskiKotar and Istria counties. Through interdisciplinary collaboration between the Croatian Gastroenterological Society, the Coordination of Croatian Family Medicine Physicians (KoHOM), the health centers of the Primorje-GorskiKotar and Istria counties, University Hospital Center Rijeka, General Hospital Pula and the School of Medicine of the University of Rijeka, the objectives of the project were: coveringthe general population of the Primorje-GorskiKotarand Istria counties; determining the actual incidence of chronic hepatitis C virus infection; validation of a questionnaire to detect those at risk of chronic hepatitis C virus infection who need to be tested; management of detected patients with chronic hepatitis C virus infection as soon as possibleand treatingthose who were found to suffer from chronichepatitis C virus infection. 

Key words:
family medicine doctors; interdisciplinary; project; screening