MEDIX, God. 17 Br. 96  •  Sponzorirani članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Priroda pomaže zdravlju – VivamelNature helps healing – Vivamel

Sandra Marinović Kulišić

Obloge za rane su integralni sastavni dio skrbi za pacijente s ranama različite etiologije. Osnovna uloga suportivnih ovoja je osigurati optimalne fizikalno-kemijske uvjete za cijeljenje rana. Njihova uloga postaje sve zahtjevnija: sprječavanje razvoja infekcije, kontrola eksudata, smanjenje bolnosti atraumatskim prevojem i cost benefit u odnosu na klasično liječenje. Korištenje meda kao lijeka predstavlja najčešći i najpoznatiji način njegove upotrebe širom svijeta. Uza sve hranjive i ljekovite osobine, čistom medu u izvornom obliku se sve više prepisuje sposobnost zacjeljenja rana, antimikrobna i antioksidativna djelovanja. Primarna alginatna obloga s medom Vivamel sadrži sterilan i kontroliran medicinski kestenov med koji se pokazao vrlo uspješnim u liječenju rana različite etiologije. 

Ključne riječi:
cijeljenje rana; obloge za ranu; rane i ozljede

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 96

Wound dressings are an integral part of the management of patients with wounds of varying aetiologies. The basic role of support bandages is to ensure optimal physicochemical conditions for wound healing. Today, their role is becoming more demanding in terms of preventing the development of infection, controlling exudation, reducing the feeling of pain and, finally, increasing the cost-benefit ratio in comparison with classic treatment. Honey is is commonly used throughout the world as a medicine. In addition to all its nutritious and healing properties, honey has some wound healing abilities and antimicrobial and antioxidant activities. Primary alginate dressing with medical honey Vivamel contains sterile and controlled medical chestnut honey that was proven to be very successful in the treatment of wounds of different aetiologies. 

Key words:
bandages; honey; wound healing; wounds and injuries