MEDIX, God. 17 Br. 96
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Urogenitalne i spolno prenosive infekcije

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Višnja Škerk
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za infekcije mokraćnog sustava


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Višnja Škerk 
Puni tekst | PDF

Javnozdravstveno značenje i primarna prevencija spolno prenosivih infekcija
Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetin 
Sažetak

Multiplo rezistentne bakterije kao uzročnici infekcija mokraćnog sustava
Arjana Tambić Andrašević, Saša Andrašević 
Sažetak

Prevencija infekcija uz urinarni kateter
Vesna Mađarić, Vlatka Janeš-Poje, Snježana Vuljak, Nevenka Bujić, Gordana Kolarić 
Sažetak

Suvremeno liječenje sindroma prostatitisa
Višnja Škerk, Goran Štimac, Ognjen Kraus 
Sažetak

Radiološka dijagnostika upalnih procesa u zdjelici
Marko Kralik, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan 
Sažetak

Erektilna disfunkcija: simptom ili bolest?
Josip Katušić, Goran Štimac, Melita Čehok 
Sažetak

Bolesti povezane s humanim papiloma virusom
Suzana Ljubojević, Mihael Skerlev 
Sažetak

Humani papilomavirusi i karcinom vrata maternice
Magdalena Grce, Mihaela Matovina 
Sažetak

Hepatitis C – suvremene mogućnosti liječenja uz osvrt na liječenje u Hrvatskoj
Adriana Vince, Ivan Kurelac 
Sažetak

Ultrazvučna dijagnostika pretkliničke ateroskleroze u osoba zaraženih HIV-om
Klaudija Višković, Josip Begovac 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Urogenitalne i spolno prenosive infekcije – prevencija, dijagnostika i liječenje“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 31. ožujka 2012. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Kardiologija

Mišićne nuspojave i visoke doze simvastatina
Mario Ivanuša 
Sažetak

Hitna medicina

Analgezija u akutnoj abdominalnoj boli – do kada će naši pacijenti nepotrebno patiti?
Ivor Ković, Ileana Lulić 
Sažetak

Javno zdravstvo

Unapređenje zdravlja radnog stanovništva Grada Zagreba provođenjem programa „Radimo zdravo – vježbajte na radnom mjestu“
Marija Škes, Danijela Štimac, Ana Puljak 
Sažetak

Dermatovenerologija

Priroda pomaže zdravlju – Vivamel
Sandra Marinović Kulišić 
Sažetak

Stomatologija

Regenerativna parodontna terapija primjenom Bio-Oss preparata i resorptivne membrane
Marija Ivić–Kardum, Ivan Slijepčević 
Sažetak

Stomatologija

Slina – dijagnostički medij za rano otkrivanje bolesti
Ana Andabak Rogulj, Iva Bakale Hodak, Marinka Mravak-Stipetić 
Sažetak

Razgovori

Radiologija

Prof. dr. sc. Hedvig Hricak: Integrirana dijagnostika – pretpostavka individualiziranog liječenja zloćudnih bolesti
Maja Hrabak-Paar 
Puni tekst

Radiologija

Prof. dr. sc. Ronald Zagoria: Radiološki intervencijski zahvati ablacije tumora bubrega
Vice Šunjara 
Puni tekst

Radiologija

Prof. dr. sc. John Spencer: Radiološka dijagnostika bolesti zdjelice u žena
Gordana Ivanac 
Puni tekst

Radiologija

Prof. dr. sc. Bernd Hamm: Organizacija radiologije i specijalističke radiološke izobrazbe u Njemačkoj
Marko Kralik 
Puni tekst

Osvrti

Hitna medicina

Portabilna ECMO/ECLS potpora kao novi vid liječenja vitalno ugroženih bolesnika
Bojan Biočina, Mate Petričević, Hrvoje Gašparović, Ivan Burcar 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Utjecaj medija na seksualno ponašanje mladih
Maša Bulajić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje epidemije HIV-a
Danijela Lešo, Jurja-Ivana Čakalo, Ivana Božičević 
Puni tekst

Gerontologija / Klinička prehrana

179. gerontološka tribina o Smjernicama za prehranu starijih osoba
Spomenka Tomek-Roksandić, Duško Popović 
Puni tekst

Liječenje boli / Onkologija

IV. kongres potpornog liječenja onkoloških bolesnika
Marijana Persoli-Gudelj 
Puni tekst

Imunologija

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2011. godine
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Bioetika

Pluriperspektivizam integrativne bioetike
Amir Muzur 
Puni tekst

Kolumne

Pozitivna psihologija

Uspješno starenje
Otvoren pristup

Majda Rijavec 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Podlistak

Lijekovi za liječenje uroloških bolesti u starijoj dobi
Jordan Dimanovski 

Novosti