MEDIX, God. 17 Br. 96
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Urogenitalne i spolno prenosive infekcije

GošÄ‡a urednica:
prof. dr. sc. Višnja Škerk
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za infekcije mokraćnog sustava


 

Uvodnik
Otvoren pristup

ViÅ¡nja Å kerk 
Puni tekst | PDF

Javnozdravstveno značenje i primarna prevencija spolno prenosivih infekcija
Marina Kuzman, Ivana Pavić Å imetin 
Sažetak

Multiplo rezistentne bakterije kao uzročnici infekcija mokraćnog sustava
Arjana Tambić AndraÅ¡ević, SaÅ¡a AndraÅ¡ević 
Sažetak

Prevencija infekcija uz urinarni kateter
Vesna MaÄ‘arić, Vlatka JaneÅ¡-Poje, Snježana Vuljak, Nevenka Bujić, Gordana Kolarić 
Sažetak

Suvremeno liječenje sindroma prostatitisa
ViÅ¡nja Å kerk, Goran Å timac, Ognjen Kraus 
Sažetak

Radiološka dijagnostika upalnih procesa u zdjelici
Marko Kralik, Maja Hrabak Paar, Ranka Å tern Padovan 
Sažetak

Erektilna disfunkcija: simptom ili bolest?
Josip KatuÅ¡ić, Goran Å timac, Melita ÄŒehok 
Sažetak

Bolesti povezane s humanim papiloma virusom
Suzana Ljubojević, Mihael Skerlev 
Sažetak

Humani papilomavirusi i karcinom vrata maternice
Magdalena Grce, Mihaela Matovina 
Sažetak

Hepatitis C – suvremene mogućnosti liječenja uz osvrt na liječenje u Hrvatskoj
Adriana Vince, Ivan Kurelac 
Sažetak

Ultrazvučna dijagnostika pretkliničke ateroskleroze u osoba zaraženih HIV-om
Klaudija ViÅ¡ković, Josip Begovac 
Sažetak

Razgovori

Radiologija

Prof. dr. sc. Hedvig Hricak: Integrirana dijagnostika – pretpostavka individualiziranog liječenja zloćudnih bolesti
Maja Hrabak-Paar 
Puni tekst

Radiologija

Prof. dr. sc. Ronald Zagoria: Radiološki intervencijski zahvati ablacije tumora bubrega
Vice Å unjara 
Puni tekst

Radiologija

Prof. dr. sc. John Spencer: Radiološka dijagnostika bolesti zdjelice u žena
Gordana Ivanac 
Puni tekst

Radiologija

Prof. dr. sc. Bernd Hamm: Organizacija radiologije i specijalističke radiološke izobrazbe u Njemačkoj
Marko Kralik 
Puni tekst

Osvrti

Hitna medicina

Portabilna ECMO/ECLS potpora kao novi vid liječenja vitalno ugroženih bolesnika
Bojan Biočina, Mate Petričević, Hrvoje GaÅ¡parović, Ivan Burcar 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Utjecaj medija na seksualno ponašanje mladih
MaÅ¡a Bulajić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje epidemije HIV-a
Danijela LeÅ¡o, Jurja-Ivana ÄŒakalo, Ivana Božičević 
Puni tekst

Gerontologija / Klinička prehrana

179. gerontološka tribina o Smjernicama za prehranu starijih osoba
Spomenka Tomek-Roksandić, DuÅ¡ko Popović 
Puni tekst

Liječenje boli / Onkologija

IV. kongres potpornog liječenja onkoloških bolesnika
Marijana Persoli-Gudelj 
Puni tekst

Imunologija

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2011. godine
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Bioetika

Pluriperspektivizam integrativne bioetike
Amir Muzur 
Puni tekst

Kolumne

Pozitivna psihologija

Uspješno starenje
Otvoren pristup

Majda Rijavec 
Puni tekst

Recenzije

Podlistak

Lijekovi za liječenje uroloških bolesti u starijoj dobi
Jordan Dimanovski 

Novosti