MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Cochrane sustavni pregled  •  Ginekologija HR ENG

Primjena antibiotika u trudnica s asimptomatskom bakteriurijom

Asimptomatska bakteriurija je bakterijska infekcija urina bez tipičnih simptoma infekcije mokraćnog sustava, a pojavljuje se u 2-15% trudnica. Ne liječi li se, u 30% trudnica razvit će se akutni pijelonefritis. Asimptomatska bakteriurija povezuje se rizikom od prijevremenog poroda i poroda novorođenčeta male rodne mase. Ovo je obnovljeni sustavni pregledni članak iz 2015., a cilj mu je utvrditi učinkovitost liječenja asimptomatskih bakteriurija antibioticima s ciljem prevencije akutnog pijelonefritisa, prijevremenog poroda te poroda novorođenčeta male rodne mase.

Pretražene su tri elektronične baze podataka, posljednji put 4. studenog 2018. U istraživanje su uključeni randomizirani klinički pokusi (engl. randomized controlled trial, RCT) koji su uspoređivali liječenje asimptomatske bakteriurije antibioticima i placebom. U analizu je uključeno 15 istraživanja i više od 2000 žena. Liječenje antibioticima, u usporedbi s placebom ili nikakvim liječenjem, može smanjiti incidenciju pijelonefritisa (relativni rizik – RR 0,24, 95% interval pouzdanosti (CI) 0,13 do 0,41; 12 istraživanja, 2017 žena, niska kvaliteta dokaza). Liječenje antibioticima moglo bi biti povezano s manjim brojem prijevremenih poroda (RR 0,34, 95% CI 0,13 do 0,88; 3 istraživanja, 327 žena; niska kvaliteta dokaza) i porodima novorođenčeta male rodne mase (RR 0,64, 95% CI 0,45 do 0,93; 6 istraživanja, 1437 beba; niska kvaliteta dokaza). Moguć je i utjecaj na smanjenje broja trudnica s perzistentnom bakteriurijom u vrijeme poroda (RR 0,30, 95% CI 0,18 to 0,53; 4 istraživanja; 596 žena). Rezultati su međutim nejasni za ozbiljne neželjene ishode u novorođenčeta (RR 0,64, 95% CI 0,23 do 1,79, 3 istraživanja; 549 beba). Postoji vrlo malo podataka za druge ishode novorođenčeta, a nuspojave u majka vrlo su rijetko opisane.

Jedno je istraživanje procijenjeno s niskim rizikom od pristranosti u svim domenama, dok je ostalih 14 procijenjeno s nejasnim ili visokim rizikom od pristranosti. Većina istraživanja nije opisala metodologiju.

Antibiotsko liječenje može biti učinkovito u smanjenju rizika razvoja pijelonefritisa u trudnoći, međutim rezultati se temelje na istraživanjima niske kvalitete. Moguće je smanjenje broja prijevremenih poroda i poroda novorođenčeta male rodne mase.

Smaill FM and Vazquez JC, Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Systematic Review. CD000490.