MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Dijetetika HR ENG

Prehrana kod disfagijeNutrition in dysphagia

Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić, Ivana Rupčić

Gutanje je složen proces koji je djelomično pod utjecajem slobodne volje, a djelomično je refleksni čin. Osobe koje pate od disfagije – poteškoće gutanja koja potječe od različitih bolesti i javlja se uslijed različitih mehanizama, posebno su ugrožene od pojave aspiracije hrane i tekućina te nastanka pothranjenosti. Pokazalo se kako hrana promijenjene teksture može olakšati proces gutanja i smanjiti rizik od aspiracije. Kao nutritivna potpora osobama s disfagijom mogu se koristiti pripravci modificirane teksture (kreme, pudinzi) ili pripravci za ugušćivanje hrane i tekućina. Na taj način moguće je odgovoriti nutritivnim potrebama osoba s disfagijom te smanjiti visoku stopu pothranjenosti koja je prisutna među njima. Nutritivna potpora osobama s disfagijom povoljno će utjecati na njihovu kvalitetu života, smanjiti stopu morbiditeta i ukupne troškove liječenja. 

Ključne riječi:
enteralni pripravci; nutritivna potpora; poremećaji gutanja; pothranjenost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Swallowing is a complex process controlled partly by voluntary action and partly by reflex activity. Patients with dysphagia, or a swallowing disorder caused by various diseases and occurring due to different mechanisms, are under special risk of food and liquid aspiration and malnutrition. Food of modified texture has been shown to facilitate the swallowing process and reduce the risk of aspiration. Texture-modified food (creams, puddings) and food and liquid thickeners may be used as nutritional support for patients with dysphagia. Thus, their nutritional needs may be satisfied and a high rate of malnutrition usually present in this patient population may be reduced. Nutritional support in patients with dysphagia may increase their quality of life and reduce the morbidity rate and total treatment costs. 

Key words:
deglutition disorders; food, formulated; malnutrition; nutritional support