MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Stručni članak  •  Dentalna medicina HR ENG

Precizni pričvrstci kao retencijsko sredstvo djelomične proteze – prikaz slučajaPrecision attachments as a retentive partial denture – case report

Sandra Milinović, Vlatka Lajnert, Sunčana Simonić-Kocijan, Daniela Kovačević Pavičić

Glavni ciljevi protetičke rehabilitacije bezubih i djelomično ozubljenih pacijenata jesu uspostavljanje funkcije i estetike stomatognatoga sustava. Djelomično ozubljene osobe imaju niz mogućih protetičkih rješenja. Jedno od često primjenjivanih jesu fiksno-mobilni kombinirani radovi retinirani preciznim pričvrstcima. Precizni pričvrstak definiran je kao retencijsko i stabilizacijsko sredstvo djelomične proteze, koje omogućuje pravilan prijenos žvačnih i izvanžvačnih sila. Odabir odgovarajućega pričvrstka u odgovarajućim indikacijama, omogućuje izradbu djelomične proteze koja biološki, funkcijski i estetski zadovoljava sve zahtjeve stomatognatoga sustava te osigurava dobru prilagodbu pacijenta na protetički nadomjestak

Ključne riječi:
djelomična bezubost; djelomična proteza; kombinirani fiksno-mobilni protetički nadomjestci; precizni pričvrstci

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

The main objectives of prosthodontic rehabilitation of edentulous and partially edentulous patients are to establish proper function and aesthetics of the stomatognathic system. Partially edentulous patients have numerous possible prosthodontic solutions. One of the frequently used solutions is fixed and mobile combined prosthodontics appliances retined with attachments. The attachments are defined as a retention and stabilizing parts of partial dentures that allow correct transmission of tingling and excruciating forces. Correct choice of attachments results in the production of partial dentures that satisfy all biological, functional and aesthetical requirements of the stomatognathic system and ensure a good adaptation with the patient.

Key words:
attachments; combined fixed-mobile prosthodontic appliances; partially edentulous; partial dentures