MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Znanstveno priopćenje  •  Obiteljska medicina HR ENG

Polimedikacija u osoba starije životne dobi: iznimka ili pravilo?Polymedication in elderly patients: the rule or the exception?

Kristina Eržić, Rajka Šimunović

Polimedikacija u ambulanti liječnika obiteljske medicine predstavlja značajan problem, posebno u propisivanju lijekova kod starije populacije. Porastom udjela starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji zabilježen je i porast morbiditeta i multimorbiditeta, a s njima i pojava polimedikacije. Cilj: Cilj ovog rada je utvrditi zastupljenost i stupanj polimedikacije kod bolesnika starosti 65 i više godina u jednoj ambulanti liječnika obiteljske medicine. Materijal i metode: U istraživanju je primijenjena metoda medicinskog nadzora – „audit“. Podaci su prikupljeni pregledom osobnih zdravstvenih kartona pacijenata. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 234 pacijenta s navršenih 65 godina, pregledan je svaki drugi zdravstveni karton iz kartoteke. Za svakog ispitanika uzeti su podaci o dobi, spolu, broju kroničnih dijagnoza te broju i vrsti propisivanih lijekova u trajnoj terapiji. Rezultati: Ukupan broj propisanih trajnih lijekova u ispitivanom uzorku je 689, prosječno 2,94 po pacijentu. Najveći broj lijekova uzimaju ispitanici stariji od 85 godina (prosječno 3,4 po ispitaniku), slijede ih ispitanici od 76 do 85 godina (prosječno 3,2 po pacijentu), a najmanje lijekova za trajno uzimanje zabilježeno je kod pacijenata između 65 i 75 godina (prosječno 2,6 po pacijentu). Od 234 ispitanika zabilježeno je 49 ispitanika koji ne uzimaju trajnu terapiju (21%). Monoterapiju je uzimalo 22 ispitanika (9%). Dva do tri lijeka uzimalo je 74 ispitanika (32%), četiri do pet lijekova uzimalo je 60 ispitanika (26%), a šest i više lijekova 29 ispitanika (12%). Zaključak: Budući da je dobiven relativno visok stupanj polimedikacije u odnosu na druga istraživanja, razmotrene su sljedeće mjere za unapređenje kvalitete propisivanja: analiza liječnikovih osobnih obrazaca propisivanja i učenje na iskustvu, edukacija bolesnika i donošenje zajedničke odluke o propisivanju lijekova, te usuglašavanje propisivanja lijekova s kolegama konzultantima. 

Ključne riječi:
obiteljska medicina; polimedikacija; starija životna dob

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Polymedication, especially in elderly patients, represents a significant challenge for family physicians. According to literature, a high proportion of elderly patients permanently take four to five medications. Aim: The aim of our study was to determine the level of polymedication in patients aged 65 years and older in family practice. Material and methods: We performed a medical audit and collected data by a random review of medical records. The review included 234 medical records of every other patient aged 65 and older. The data on age, gender, the number of chronic diagnoses and number of prescribed permanent medications were collected for each patient. Results: The total number of prescribed permanent medications in the observed sample was 689 (2.94 per patient). The highest number of prescribed medications was recorded in patients aged over 85 (3.14 per patient), followed by patients aged 76–85 (3.2 per patient). The lowest number of medications was prescribed to patients aged between 65 and 75 (2.6 per patient). Low level of polymedication was found in 32%, moderate in 26% and high level of polymedication was found in 12% of the patients. Conclusions: In comparison with results of other similar studies, a higher level of polymedication was found. Several measures for quality improvement could be suggested including learning from the experience by analysing physician’s prescribing habits, patient education and patient participation in decision-making on medications use, and closer collaboration with consulting clinicians. 

Key words:
aged; family practice; medication therapy management