MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Pedeset godina borbe protiv LASA virusa

U siječnju 1969. godine izoliran je nepoznat virus iz seruma dviju medicinskih sestara, koje su preminule. Virus je nađen u svim organima preminulih žena. Infekcija tim virusom (LASA) nazvana je Lassa groznica prema imenu sela u Nigeriji u kojem su opaženi prvi slučajevi zaraze.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141