Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini

Gosti urednici:

prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Osijeku


 

Suplement:

Zaštita mentalnog zdravlja u krizi:
STRES, TJESKOBA I STRAH
Postupci osnaživanja i samopomoći
Postupak umirenja uznemirenih osoba


Klinika za psihijatriju Vrapče

Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihosocijalne metode
Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Gošće urednice:

prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić, dr. med. spec. psihijatar
prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med. spec. javnog zdravstva
dr. sc. Marija Kušan Jukić,  dr. med. spec. psihijatar


PREUZMI CJELOVITI DOKUMENT_PDFKliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-191 i Kliničko zbrinjavanje djece s COVID-192

1Pripremili članovi radne skupine Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora (abecednim redom):

Josip Begovac, Davorka Dušek, Vladimir Krajinović, Marko Kutleša, Neven Papić, Srđan Roglić, Marija Santini, Goran Tešović, Adriana Vince


2Pripremil članovi radne skupine Hrvatskoga društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora:

Srđan Roglić, Ivo Ivić, Goran Tešović


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Rudika Gmajnić [Otvoreni pristup] [PDF]

Pregledni članak

Model skrbi o bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti – primjena u obiteljskoj medicini

Milica Katić, Đurđica Kašuba Lazić [Sažetak]

Pregledni članak

Dislipidemije – izazovi i novosti u liječenju

Biserka Bergman Marković, Nikola Bulj [Sažetak]

Pregledni članak

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima u obiteljskoj medicini – sustavna primjena kontinuiranoga mjerenja arterijskoga tlaka

Ines Diminić Lisica, Tamara Fable [Sažetak]

Pregledni članak

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima: sustavno mjerenje gležanjskog indeksa kao mjera otkrivanja periferne arterijske bolesti

Tamara Sinožić, Ines Diminić Lisica [Sažetak]

Pregledni članak

Novosti u intervencijskoj kardiologiji

Vjekoslav Radeljić [Sažetak]

Pregledni članak

Intervencije i vještine obiteljskoga liječnika u skrbi o oboljelome od šećerne bolesti

Valerija Bralić Lang, Maja Baretić, Tina Zavidić, Dragan Soldo [Sažetak]

Pregledni članak

Kako izabrati odgovarajući inhaler u bolesnika s opstruktivnim plućnim bolestima

Tamara Hrvojić Gradečak [Sažetak]

Pregledni članak

Dijagnostika i praćenje oboljeloga od kronične opstruktivne plućne bolesti

Ksenija Kranjčević [Sažetak]

Pregledni članak

Izazovi u dijagnostici i praćenju bolesnika s astmom

Jelena Ostojić [Sažetak]

Pregledni članak

Osteoporoza i osteopenija – uloga liječnika obiteljske medicine

Jasna Vučak [Sažetak]

Pregledni članak

Rana intervencija u najčešćim sustavnim upalnim reumatskim bolestima

Jadranka Morović-Vergles [Sažetak]

Pregledni članak

Dijagnostika i liječenje izvanzglobnoga reumatizma u ordinaciji obiteljske medicine

Karmela Bonassin [Sažetak]

Pregledni članak

Gdje leže problemi u skrbi o neurološkom bolesniku u ordinaciji obiteljske medicine?

Jelena Rakić Matić, Jadranka Karuza, Diana Kralj [Sažetak]

Pregledni članak

Seksualnost, hormoni i treća dob

Nataša Mrduljaš-Đujić, Mladen Krnić, Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Ana Vuković, Dunja Rogić [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini

[Otvoreni pristup]

Pregledni stručni članci

Sponzorirani članak

Korist primjene postupnika za izvanbolničko liječenje venskoga tromboembolizma u Objedinjenome hitnomu bolničkome prijmu KBC-a Zagreb

Ivan Gornik, Jasmin Hamzić [Sažetak] [PDF]

Pregledni članak

Digitalna tomosinteza dojki u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Lucija Kovačević, Maja Prutki, Ranka Štern-Padovan [Sažetak]

Pregledni članak

Cijepljenje trudnica protiv gripe

Ratko Matijević [Sažetak]

Pregledni članak

Stavovi i znanja o cijepljenju u suvremenome svijetu

Irena Bralić, Ante Čelan, Katija Pivalica [Sažetak]

Pregledni članak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i dermatologa u liječenju biološkom terapijom bolesnika sa psorijazom

Melita Vukšić Polić [Sažetak]

Pregledni članak

KOPB – tihi ubojica vatrogasaca

Nevenka Džonlić, Marija Bubaš, Hana Brborović [Sažetak]

Pregledni članak

Neplodnost u muškaraca – dijagnostičke mogućnosti u androloškoj ambulanti Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, Klinička bolnica Merkur

Kristijan Peroš [Sažetak]

Pregledni članak

Kronični osjećaj suhoće i iritacije oka kao posljedica disfunkcije Meibomovih žlijezda (MGD)

Vitomir Arsić, Igor Petriček [Sažetak]

Pregledni članak

Oralno zdravlje u djece – prevencija ranoga dječjega karijesa

Kristina Goršeta, Hrvoje Jurić [Sažetak]

Pregledni članak

COVID-19 – nova pandemijska virusna respiratorna bolest – izazovi u praksi

Nikolina Bogdanić, Diana Didović, Karlo Jeličić, Marija Kusulja, Ljiljana Lukić, Andrea Nikčević, Vladimir Krajinović, (autori s jednakim doprinosom) [Sažetak]

Pregledni članak

Mentalno zdravlje u doba krize: organizacija i postupci pružanja psihološke pomoći

Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić, Petrana Brečić, Ivan Ćelić, Krešimir Radić, Dolores Britvić, Miro Hanževački [Sažetak]

Pregledni članak

Seksualno zdravlje u postmenopauzi: Preporuke Svjetskoga društva za menopauzu

JA Simon, SR Davis, SE Althof, P Chedraui, AH Clayton, SA Kingsberg, RE Nappi, SJ Parish, W Wolfman [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Petra Stute: Novosti u menopauzalnoj medicini

Lea Rukavina Kralj [Otvoreni pristup]

Razgovor

Prof. dr. sc. Vanadin Seifert-Klauss: U perimenopauzi ženama trebamo pružiti znanje

Lea Rukavina Kralj [Otvoreni pristup]

Osvrti

Osvrt

Liječenje peri i postmenopauzalnih tegoba u Njemačkoj i Švicarskoj

Lea Rukavina Kralj

Osvrt

Uloga liječnika obiteljske medicine tijekom pandemije COVID-19

Jelena Rakić Matić [Otvoreni pristup]

Osvrt

Medicinske sestre i tehničari u javnom zdravstvu u doba epidemije COVID-19

Cecilija Rotim [Otvoreni pristup]

Osvrt

Andrija Štampar – utemeljitelj hrvatske filmske kulture

Dragan Jurak

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Cochrane sustavni pregled

Probiotici za indukciju remisije ulceroznog kolitisa

[Otvoreni pristup]

Cochrane sustavni pregled

Lokalna primjena benzoilperoksida u liječenju akni

[Otvoreni pristup]

Cochrane sustavni pregled

Liječenje distalne duboke venske tromoboze

Kolumne

Kolumna

Pandemija u 21. stoljeću – moderni izazovi

Maja Vejić [Otvoreni pristup]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

6th Cardiology Highlights The European Society of Cardiology Update Meeting

Davor Miličić [Otvoreni pristup]

Stručni članak

50. godišnjica Europske asocijacije za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju

[Otvoreni pristup]

Osvrt na stručno događanje

Suvremeni značaj crijevne mikrobiote u digestivnoj medicini

Goran Hauser

Osvrt na stručno događanje

Simpozij o rijetkim bolestima

Osvrt na stručno događanje

Sigurnost pacijenata u praksi i obrazovanju – RANCARE radionica

Josipa Bišćan

Osvrt na stručno događanje

II. sjednica Stručno-znanstvenog savjeta Centra za istraživanje i vrednovanje najboljih zdravstvenih praksi

Duško Popović

Osvrt na stručno događanje

XII. hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi

Lea Rukavina Kralj

Recenzije

Recenzija

„Kvartarna prevencija – Racionalna dijagnostika i liječenje u pedijatriji 2“ - Irena Bralić ur.

Ljerka Cvitanović-Šojat [Otvoreni pristup]

Recenzija

„Opstetrička pelveoperineologija“ - Dubravko Habek i suradnici

[Otvoreni pristup]

Recenzija

„Dječja čitanka o zdravlju“

Duško Popović [Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Mogućnosti telemedicine u liječenju oboljelih od COVID-19 virusa

[Otvoreni pristup]

Novost

Odabir pacijenata za liječenje na respiratoru

Novost

Razlike u psihološkom utjecaju pandemije COVID-19 na medicinsko i nemedicinsko osoblje

[Otvoreni pristup]

Novost

Učinci COVID-19 na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika

Novost

Pedeset godina borbe protiv LASA virusa

Novost

Imunosna obrana šišmiša – razlog zašto njihovi virusi mogu biti smrtonosni za ljude

Novost

Može li plazma bolesnika oporavljenih od COVID-19 liječiti bolesne?

Novost

„SARS i novi CoV-2 vežu se na iste proteine stanice domaćina

Novost

SmileMate - virtualne dentalne konzultacije

Novost

THE Graft ™ prirodni (porcine), porozni mineralni matriks za oseointegraciju

Novost

Smartbrane kolagen membrana - mali format za više indikacija