MEDIX, God. 26 Br. 141
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Osijeku


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Rudika Gmajnić 
Puni tekst | PDF

Model skrbi o bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti – primjena u obiteljskoj medicini
Milica Katić, Đurđica Kašuba Lazić 
Sažetak

Dislipidemije – izazovi i novosti u liječenju
Biserka Bergman Marković, Nikola Bulj 
Sažetak

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima u obiteljskoj medicini – sustavna primjena kontinuiranoga mjerenja arterijskoga tlaka
Ines Diminić Lisica, Tamara Fable 
Sažetak

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima: sustavno mjerenje gležanjskog indeksa kao mjera otkrivanja periferne arterijske bolesti
Tamara Sinožić, Ines Diminić Lisica 
Sažetak

Novosti u intervencijskoj kardiologiji
Vjekoslav Radeljić 
Sažetak

Intervencije i vještine obiteljskoga liječnika u skrbi o oboljelome od šećerne bolesti
Valerija Bralić Lang, Maja Baretić, Tina Zavidić, Dragan Soldo 
Sažetak

Kako izabrati odgovarajući inhaler u bolesnika s opstruktivnim plućnim bolestima
Tamara Hrvojić Gradečak 
Sažetak

Dijagnostika i praćenje oboljeloga od kronične opstruktivne plućne bolesti
Ksenija Kranjčević 
Sažetak

Izazovi u dijagnostici i praćenju bolesnika s astmom
Jelena Ostojić 
Sažetak

Osteoporoza i osteopenija – uloga liječnika obiteljske medicine
Jasna Vučak 
Sažetak

Rana intervencija u najčešćim sustavnim upalnim reumatskim bolestima
Jadranka Morović-Vergles 
Sažetak

Dijagnostika i liječenje izvanzglobnoga reumatizma u ordinaciji obiteljske medicine
Karmela Bonassin 
Sažetak

Gdje leže problemi u skrbi o neurološkom bolesniku u ordinaciji obiteljske medicine?
Jelena Rakić Matić, Jadranka Karuza, Diana Kralj 
Sažetak

Seksualnost, hormoni i treća dob
Nataša Mrduljaš-Đujić, Mladen Krnić, Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Ana Vuković, Dunja Rogić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrjednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Od Medixa br. 138, u cilju bodovanja kontinuirane medicinske edukacije (CME) potrebnih za obnavljanje licence, Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Bosna i Hrecegovina, boduje s 5 bodova točno ispunjen test objavljen u časopisu Medix. Više...

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

 

PDF

 

Pregledni stručni članci

Infektologija

COVID-19 – nova pandemijska virusna respiratorna bolest – izazovi u praksi
Nikolina Bogdanić, Diana Didović, Karlo Jeličić, Marija Kusulja, Ljiljana Lukić, Andrea Nikčević, Vladimir Krajinović, (autori s jednakim doprinosom) 
Sažetak

Psihijatrija

Mentalno zdravlje u doba krize: organizacija i postupci pružanja psihološke pomoći
Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić, Petrana Brečić, Ivan Ćelić, Krešimir Radić, Dolores Britvić, Miro Hanževački 
Sažetak

Ginekološka endokrinologija

Seksualno zdravlje u postmenopauzi: Preporuke Svjetskoga društva za menopauzu
JA Simon, SR Davis, SE Althof, P Chedraui, AH Clayton, SA Kingsberg, RE Nappi, SJ Parish, W Wolfman 
Sažetak

Hitna i internistička intenzivna medicina

Korist primjene postupnika za izvanbolničko liječenje venskoga tromboembolizma u Objedinjenome hitnomu bolničkome prijmu KBC-a Zagreb
Ivan Gornik, Jasmin Hamzić 
Sažetak | PDF

Radiologija

Digitalna tomosinteza dojki u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Lucija Kovačević, Maja Prutki, Ranka Štern-Padovan 
Sažetak

Ginekologija

Cijepljenje trudnica protiv gripe
Ratko Matijević 
Sažetak

Pedijatrija

Stavovi i znanja o cijepljenju u suvremenome svijetu
Irena Bralić, Ante Čelan, Katija Pivalica 
Sažetak

Dermatovenerologija

Suradnja liječnika obiteljske medicine i dermatologa u liječenju biološkom terapijom bolesnika sa psorijazom
Melita Vukšić Polić 
Sažetak

Medicina rada

KOPB – tihi ubojica vatrogasaca
Nevenka Džonlić, Marija Bubaš, Hana Brborović 
Sažetak

Endokrinologija

Neplodnost u muškaraca – dijagnostičke mogućnosti u androloškoj ambulanti Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, Klinička bolnica Merkur
Kristijan Peroš 
Sažetak

Oftalmologija

Kronični osjećaj suhoće i iritacije oka kao posljedica disfunkcije Meibomovih žlijezda (MGD)
Vitomir Arsić, Igor Petriček 
Sažetak

Stomatologija

Oralno zdravlje u djece – prevencija ranoga dječjega karijesa
Kristina Goršeta, Hrvoje Jurić 
Sažetak

Razgovori

Ginekološka endokrinologija

Prof. dr. sc. Petra Stute: Novosti u menopauzalnoj medicini
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekološka endokrinologija

Prof. dr. sc. Vanadin Seifert-Klauss: U perimenopauzi ženama trebamo pružiti znanje
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Ginekološka endokrinologija

Liječenje peri i postmenopauzalnih tegoba u Njemačkoj i Švicarskoj
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Uloga liječnika obiteljske medicine tijekom pandemije COVID-19
Otvoren pristup

Jelena Rakić Matić 
Puni tekst

Sestrinstvo

Medicinske sestre i tehničari u javnom zdravstvu u doba epidemije COVID-19
Otvoren pristup

Cecilija Rotim 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Andrija Štampar – utemeljitelj hrvatske filmske kulture
Dragan Jurak 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Pandemija u 21. stoljeću – moderni izazovi
Otvoren pristup

Maja Vejić 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Novosti