Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med.
Medicinski fakultet sveučilišta u Osijeku


 

Suplement:

Zaštita mentalnog zdravlja u krizi:
stres, tjeskoba, strah
Postupci osnaživanja i samopomoći postupak umirenja uznemirenih osoba


Klinika za psihijatriju Vrapče
Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihosocijalne metode
Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Gošće urednice:
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić, dr. med. spec. psihijatar
prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med. spec. javnog zdravstva
dr. sc. Marija Kušan Jukić,  dr. med. spec. psihijatar


PREUZMI CJELOVITI DOKUMENT_PDF

Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-191 i Kliničko zbrinjavanje djece s COVID-192

1Pripremili članovi radne skupine Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora (abecednim redom):
Josip Begovac, Davorka Dušek, Vladimir Krajinović, Marko Kutleša, Neven Papić, Srđan Roglić, Marija Santini, Goran Tešović, Adriana Vince


2Pripremil članovi radne skupine Hrvatskoga društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora:
Srđan Roglić, Ivo Ivić, Goran Tešović


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Bergman Marković, Biserka; Katić, Milica; Gmajnić, Rudika [Puni tekst]

Pregledni članak

Model skrbi o bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti – primjena u obiteljskoj medicini

Katić, Milica; Kašuba Lazić, Đurđica [Sažetak]

Pregledni članak

Dislipidemije – izazovi i novosti u liječenju

Bergman Marković, Biserka; Bulj, Nikola [Sažetak]

Pregledni članak

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima u obiteljskoj medicini – sustavna primjena kontinuiranoga mjerenja arterijskoga tlaka

Diminić Lisica, Ines; Fable, Tamara [Sažetak]

Pregledni članak

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima: sustavno mjerenje gležanjskog indeksa kao mjera otkrivanja periferne arterijske bolesti

Sinožić, Tamara; Diminić Lisica, Ines [Sažetak]

Pregledni članak

Novosti u intervencijskoj kardiologiji

Radeljić, Vjekoslav [Sažetak]

Pregledni članak

Intervencije i vještine obiteljskoga liječnika u skrbi o oboljelome od šećerne bolesti

Bralić Lang, Valerija; Baretić, Maja; Zavidić, Tina; Soldo, Dragan [Sažetak]

Pregledni članak

Kako izabrati odgovarajući inhaler u bolesnika s opstruktivnim plućnim bolestima

Hrvojić Gradečak, Tamara [Sažetak]

Pregledni članak

Dijagnostika i praćenje oboljeloga od kronične opstruktivne plućne bolesti

Kranjčević, Ksenija [Sažetak]

Pregledni članak

Izazovi u dijagnostici i praćenju bolesnika s astmom

Ostojić, Jelena [Sažetak]

Pregledni članak

Osteoporoza i osteopenija – uloga liječnika obiteljske medicine

Vučak, Jasna [Sažetak]

Pregledni članak

Rana intervencija u najčešćim sustavnim upalnim reumatskim bolestima

Morović-Vergles, Jadranka [Sažetak]

Pregledni članak

Dijagnostika i liječenje izvanzglobnoga reumatizma u ordinaciji obiteljske medicine

Bonassin, Karmela [Sažetak]

Pregledni članak

Gdje leže problemi u skrbi o neurološkom bolesniku u ordinaciji obiteljske medicine?

Rakić Matić, Jelena; Karuza, Jadranka; Kralj, Diana [Sažetak]

Pregledni članak

Seksualnost, hormoni i treća dob

Mrduljaš-Đujić, Nataša; Krnić, Mladen; Bašić-Marković, Nina; Marković, Roberta; Vuković, Ana; Rogić, Dunja [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini

[Puni tekst]

Pregledni stručni članci

Sponzorirani članak

Korist primjene postupnika za izvanbolničko liječenje venskoga tromboembolizma u Objedinjenome hitnomu bolničkome prijmu KBC-a Zagreb

Gornik, Ivan; Hamzić, Jasmin [Sažetak]

Pregledni članak

Digitalna tomosinteza dojki u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Kovačević, Lucija; Prutki, Maja; Štern-Padovan, Ranka [Sažetak]

Pregledni članak

Cijepljenje trudnica protiv gripe

Matijević, Ratko [Sažetak]

Pregledni članak

Stavovi i znanja o cijepljenju u suvremenome svijetu

Bralić, Irena; Čelan, Ante; Pivalica, Katija [Sažetak]

Pregledni članak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i dermatologa u liječenju biološkom terapijom bolesnika sa psorijazom

Vukšić Polić, Melita [Sažetak]

Pregledni članak

KOPB – tihi ubojica vatrogasaca

Džonlić, Nevenka; Bubaš, Marija; Brborović, Hana [Sažetak]

Pregledni članak

Neplodnost u muškaraca – dijagnostičke mogućnosti u androloškoj ambulanti Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, Klinička bolnica Merkur

Peroš, Kristijan [Sažetak]

Pregledni članak

Kronični osjećaj suhoće i iritacije oka kao posljedica disfunkcije Meibomovih žlijezda (MGD)

Arsić, Vitomir; Petriček, Igor [Sažetak]

Pregledni članak

Oralno zdravlje u djece – prevencija ranoga dječjega karijesa

Goršeta, Kristina; Jurić, Hrvoje [Sažetak]

Pregledni članak

COVID-19 – nova pandemijska virusna respiratorna bolest – izazovi u praksi

Bogdanić, Nikolina; Didović, Diana; Jeličić, Karlo; Kusulja, Marija; Lukić, Ljiljana; Nikčević, Andrea; Krajinović, Vladimir; (autori s jednakim doprinosom) [Sažetak]

Pregledni članak

Mentalno zdravlje u doba krize: organizacija i postupci pružanja psihološke pomoći

Štrkalj Ivezić, Slađana; Štimac Grbić, Danijela; Kušan Jukić, Marija; Brečić, Petrana; Ćelić, Ivan; Radić, Krešimir; Britvić, Dolores; Hanževački, Miro [Sažetak]

Pregledni članak

Seksualno zdravlje u postmenopauzi: Preporuke Svjetskoga društva za menopauzu

Simon, JA; Davis, SR; Althof, SE; Chedraui, P; Clayton, AH; Kingsberg, SA; Nappi, RE; Parish, SJ; Wolfman, W [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Petra Stute: Novosti u menopauzalnoj medicini

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Razgovor

Prof. dr. sc. Vanadin Seifert-Klauss: U perimenopauzi ženama trebamo pružiti znanje

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Osvrti

Osvrt

Liječenje peri i postmenopauzalnih tegoba u Njemačkoj i Švicarskoj

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Osvrt

Uloga liječnika obiteljske medicine tijekom pandemije COVID-19

Rakić Matić, Jelena [Puni tekst]

Osvrt

Medicinske sestre i tehničari u javnom zdravstvu u doba epidemije COVID-19

Rotim, Cecilija [Puni tekst]

Osvrt

Andrija Štampar – utemeljitelj hrvatske filmske kulture

Jurak, Dragan [Sažetak]

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Cochrane sustavni pregled

Probiotici za indukciju remisije ulceroznog kolitisa

[Puni tekst]

Cochrane sustavni pregled

Lokalna primjena benzoilperoksida u liječenju akni

[Puni tekst]

Cochrane sustavni pregled

Liječenje distalne duboke venske tromoboze

[Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Pandemija u 21. stoljeću – moderni izazovi

Vejić, Maja [Puni tekst]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

6th Cardiology Highlights The European Society of Cardiology Update Meeting

Miličić, Davor [Puni tekst]

Stručni članak

50. godišnjica Europske asocijacije za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju

[Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

Suvremeni značaj crijevne mikrobiote u digestivnoj medicini

Hauser, Goran [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Simpozij o rijetkim bolestima

[Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Sigurnost pacijenata u praksi i obrazovanju – RANCARE radionica

Bišćan, Josipa [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

II. sjednica Stručno-znanstvenog savjeta Centra za istraživanje i vrednovanje najboljih zdravstvenih praksi

Popović, Duško [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

XII. hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Recenzije

Recenzija

„Kvartarna prevencija – Racionalna dijagnostika i liječenje u pedijatriji 2“

Cvitanović-Šojat, Ljerka [Puni tekst]

Recenzija

„Opstetrička pelveoperineologija“

[Puni tekst]

Recenzija

„Dječja čitanka o zdravlju“

Popović, Duško [Puni tekst]

Novosti

Novost

Mogućnosti telemedicine u liječenju oboljelih od COVID-19 virusa

[Puni tekst]

Novost

Odabir pacijenata za liječenje na respiratoru

[Sažetak]

Novost

Razlike u psihološkom utjecaju pandemije COVID-19 na medicinsko i nemedicinsko osoblje

[Puni tekst]

Novost

Učinci COVID-19 na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika

[Sažetak]

Novost

Pedeset godina borbe protiv LASA virusa

[Sažetak]

Novost

Imunosna obrana šišmiša – razlog zašto njihovi virusi mogu biti smrtonosni za ljude

[Sažetak]

Novost

Može li plazma bolesnika oporavljenih od COVID-19 liječiti bolesne?

[Sažetak]

Novost

„SARS i novi CoV-2 vežu se na iste proteine stanice domaćina

[Sažetak]

Novost

SmileMate - virtualne dentalne konzultacije

[Sažetak]

Novost

THE Graft ™ prirodni (porcine), porozni mineralni matriks za oseointegraciju

[Sažetak]

Novost

Smartbrane kolagen membrana - mali format za više indikacija

[Sažetak]