MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Sponzorirana reportaža HR ENG

Ospamox bid 1 g – novi život dobro poznatog lijeka

Lana Kovač Bilić

Terapijske indikacije za Ospamox bid 1 g tablete ne razlikuju se od poznatih indikacija primjene amoksicilina, kao što su upala srednjeg uha, akutna upala sinusa, akutna bakterijska upala ždrijela i posebno akutno pogoršanje kronične upale bronha i bakterijskih upala pluća. S obzirom da su danas najčešći uzročnici upale uha bakterije Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella Catarrhalis, koje su još uvijek u našoj populaciji osjetljive na amoksicilinsku antibiotsku terapiju, nema razloga da se ona i u budućnosti ne koristi kao prva linija u njihovom liječenju. Usporedbom farmakokinetičkih i farmakodinamičkih podataka za amoksicilin za različite režime doziranja i dobivene vrijednosti za T>MIK potvrđuju da se doziranje 500 mg 3x dnevno i doziranje 1g 2 x dnevno smatra farmakodinamički ekvivalentnim, što govori u prilog doziranja 1g dva puta dnevno.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91