Oftalmološke manifestacije mukokutanih buloznih bolesti

Autor: Lorena Karla Rudež, Igor Petriček, Maja Bakula, Iva Bešlić
Sažetak:

Mukokutane bulozne bolesti obuhvaćaju široku skupinu bolesti obilježenu pojavom mjehura na koži i sluznicama. Najčešći oftalmološki simptomi u bolesnika s mukokutanim buloznim bolestima jesu svrbež i žuljanje očiju, osjećaj stranoga tijela, crvenilo i pojačano suzenje. Najčešće komplikacije su ožiljkavajući konjunktivitis, skraćenje forniksa, simblefaron, trihijaza, suho oko, defekt epitela rožnice, ulceracija i vaskularizacija te keratinizacija površine oka. Navedene promjene mogu dovesti do pada vidne oštrine te sljepoće. Liječenje oftalmoloških simptoma uglavnom se temelji na sustavnoj terapiji bolesti te lokalnom zbrinjavanju. Za povoljan ishod bolesti nužno je pravodobno postavljanje ispravne dijagnoze te interdisciplinarni pristup u obradi i liječenju bolesnika s buloznim dermatozama

Ključne riječi:
bulozna epidermoliza; epidermolysis bullosa aquisita; linearna IgA dermatoza; mukozni membranozni pemfigoid; pemphigus vulgaris

OGLAS