MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Stručni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Obiteljska medicina u HrvatskojFamily medicine in Croatia

Milica Katić, Biserka Bergman-Marković, Sanja Blažeković-Milaković, Đurđica Kašuba-Lazić, Zlata Ožvačić-Adžić, Marija Vrca Botica, Stanislava Stojanović-Špehar, Venija Cerovečki-Nekić, Dragan Soldo, Ksenija Kranjčević

U razdoblju od 1990. do 2010. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a posebice u obiteljskoj medicini, provedene su značajne organizacijske promjene te privatizacija. Nepovoljni učinci promjena su: nedostatak suradnje i povezanosti, usmjerenost na zaradu uz zaobilaženje profesionalnih standarda, nedostatak stručne kontrole te posebice nedostatak i/ili usporavanje specijalizacije iz obiteljske medicine. Poboljšanja u organizaciji obiteljske medicine moguće je ostvariti kroz edukaciju, implementaciju kombiniranog sustava plaćanja koji poticajno djeluje na širenje spektra rada, provedbu informatizacije, primjenu primjerenih indikatora kvalitete rada te uspostavljanjem prave profesionalne kontrole uz razvijanje grupne prakse. Za provedbu tih ciljeva nužno je suglasje i aktivno djelovanje profesionalnih organizacija i akademske jezgre obiteljske medicine te organizatora i financijera zdravstvenog sustava. 

Ključne riječi:
obiteljska medicina; privatizacija; SWOT-analiza; zdravstvena reforma

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Between 1990 and 2010, significant organizational changes and privatisation were implemented in primary health care, specifically in family medicine. These changes have had some unfavourable effects, such as poor doctor cooperation and cohesion, focus on earnings, bypassing of professional standards, lack of professional control, and particularly the absence or delay in specialisation in family medicine. Improvements, however, can be achieved through education, implementation of a combined system of payment that stimulates the expanded scope of work, computerisation, application of appropriate indicators of quality of work and a proper professional control over the development of group practices. To achieve this goal, the consensual and active participation of professional organisations and academic core of family medicine, as well as organizers and financial supporters of the health care system, are necessary.

Key words:
health care reform; family practice; privatization; SWOT analysis