MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Nuspojave antidepresivaAntidepressive agents adverse effects

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Miro Jakovljević, Dorotea Muck-Šeler, Nela Pivac

Depresivni poremećaj predstavlja jednu od najjačih duševnih patnja. Osoba koja boluje od depresije duboko pati, sve njezine funkcije su promijenjene, ništa je ne veseli i nerijetko je suicidalna. Racionalna psihofarmakoterapija uključuje racionalne kombinacije lijekova koji imaju sinergistički terapijski učinak, smanjuju izraženost i broj nepoželjnih nuspojava, pokrivaju sve aspekte kliničke slike i dovode do brzog poboljšanja i zadovoljavajuće remisije. Za odabir prikladnog antidepresiva, uz njegovu je učinkovitost važan i profil nuspojava koji utječe na primjenu lijeka i suradljivost bolesnika. Upravo stoga je važno na vrijeme prepoznati nuspojave. Jednako je važno da i bolesnik bude upoznat s mogućnošću razvoja i vrstom nuspojava vezanim uz terapiju antidepresivima, kako bi ih što ranije prepoznao te potražio stručnu liječničku pomoć. Nove spoznaje o biologiji depresije, farmakogenomike i neuroplastičnosti obećavaju uskoro antidepresive s novim mehanizmima djelovanja, koji će biti još učinkovitiji i sigurniji, ali i bolje mogućnosti produbljenja spoznaja biologije depresija, što će biti osnova za nove klasifikacije depresivnih i anksioznih poremećaja.

Ključne riječi:
antidepresivi; depresija; farmakoterapija; nuspojave

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Depressive disorder is one of the most intense mental sufferings. A person that has depression suffers deeply and all his functions are altered, a person feels no joy in life and is frequently suicidal. Rational psychopharmacotherapy involves rational combinations of medication that has synergistic therapeutic effects, reduce expression and the number of side-effects, cover all aspects of clinical picture and lead to fast and successful remission. For the selection of suitable antidepressant drug, besides its efficacy, the side-effect profile is very important since it affects the application of medication and the compliance of a patient. In line with this, it is important to recognize side-effects on time. It is also equally important to familiarize the patients with possible development and kind of side-effects related to antidepressant therapy, in order to early recognize them and to ask for the professional medical help. Novel knowledge in biology of depression, pharmacogenomics and neuroplasticity soon promises antidepressive agents with new mechanism of action, with higher efficiency and safety, but also better opportunities in deepening the understanding of the biology of depression that might be basis for new classification of depressive and anxiety disorders. 

Key words:
antidepressive agents; depression; drug therapy; adverse effects