MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Novosti u proizvodnji krvnih pripravakaNew methods in blood component production

Maja Strauss Patko

Uloga transfuzijske službe jest osigurati dovoljnu količinu sigurnih krvnih pripravaka za liječenje bolesnika. S tim ciljem proizvodnja krvnih pripravaka stalno se unaprjeđuje. Uvode se nove tehnike proizvodnje koje pridonose povećanju kvalitete pripravaka, smanjuju rizik prijenosa uzročnika krvlju prenosivih bolesti i omogućuju bolju iskorištenost krvi. Dok s jedne strane starenje populacije u razvijenim zemljama i sve agresivniji pristupi liječenju mnogih bolesti rezultiraju povećanom potrebom za lijekovima iz krvi, isključivanje potencijalnih davatelja krvi zbog sve strožih zahtjeva za sigurnošću krvi, pojava epidemija zaraznih bolesti i otkrivanje novih uzročnika koji se mogu prenijeti krvlju s druge strane, ograničuju adekvatnu raspoloživost ovih lijekova. 

Ključne riječi:
leukodeplecija; prevencija prijenosa patogena; prikupljanje krvi; proizvodnja krvnih pripravaka; promjene tijekom skladištenja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

The role of transfusion service is to provide adequate amounts of safe blood products. Thus, the blood component production is constantly improved by new techniques that increase the quality of blood products, reduce the risk of blood-borne pathogen transmission and allow better utilization of blood. While aging of the population in developing countries and increasingly aggressive treatment approaches result in an increased need for blood products, the exclusion of potential blood donors due to more rigorous blood safety requirements, emergence of epidemics of infectious diseases and discovery of new blood-borne infections agents limit the adequate availability of blood products. 

Key words:
blood-borne pathogen, transmission; blood collection; blood processing; leucodepletion; storage lesions