MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Znanstveno priopćenje  •  Obiteljska medicina HR ENG

Nesanica i kronične bolesti kao terapijski problem u obiteljskoj mediciniInsomnia and chronic diseases as a treatment challange in general practice

Darija Tudorić-Gemo, Nataša Mrduljaš-Đujić

Nesanica je najčešći poremećaj spavanja. Od nje obolijevaju i muškarci i žene neovisno o dobi, mada je učestalija kod žena (pogotovo nakon menopauze) i kod starijih ljudi. Sposobnost spavanja, više nego potreba za snom, smanjuje se sa starenjem. Bolesnici s kroničnim bolestima često imaju manje sati spavanja i manje kvalitetnog sna u odnosu na zdrave osobe, a to loše spavanje može pogoršati subjektivne i objektivne simptome poremećaja. Cilj: Cilje je istraživanja utvrditi najčešće kronične bolesti u pacijenata koji pate od nesanice u ordinaciji obiteljskog liječnika. Materijal i metode: Obuhvaćeno je ukupno 139 bolesnika koji su u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 1. siječnja 2011. godine patili od nesanice i u terapiji koristili nebenzodiazepinske agoniste benzodiazepinskih receptora (zolpidem od 5 i 10 mg). Deskriptivno istraživanje obuhvatilo je dvije ordinacije liječnika obiteljske medicine: gradsku ambulantu u Splitu (83 ispitanika) i seosku ambulantu u Muću (56 ispitanika). Za istraživanje je korištena dostupna medicinska dokumentacija iz ambulante (zdravstveni karton) ciljne skupine pacijenata iz obje ordinacije. Iz kartona su uzeti osnovni demografski podaci (spol i dob) te podaci o komorbiditetnim bolestima ispitivane skupine. Dobiveni podaci iz obje ambulante – koji su se odnosili na dob, spol i komorbiditet – uspoređeni su i istraženo je postoji li značajna razlika između skupina. Osim deskriptivne statistike, od drugih statističkih metoda korišten je χ² test. Rezultati: Prema rezultatima istraživanja u gradu se od nesanice liječi više žena, njih 48 (57%), dok se u selu liječi više muškaraca, njih 45 (80%). Rezultati za tri dobne skupine – stariji od 70 godina, oni u dobi od 50-70 godina, te mlađi od 50 godina – značajno se razlikuju. Nesanica se u ispitivanom uzorku gradske ambulante u odnosu na seosku ambulantu značajno više povezuje s hipertenzijom (65% grad, 16% selo) i malignim bolestima (20% grad, 7% selo), dok se u ispitivanom uzorku seoske ambulante u odnosu na gradsku nesanica značajno više povezuje s posttraumatskim stresnim poremećajem (8,4% grad, 35% selo). Zaključak: U ispitivanom uzorku pacijenata liječenih od nesanice u gradskoj ambulanti prevladavale su žene, za razliku od seoske, gdje su prevladavali muškarci. Najčešće su od nesanice liječeni stariji ljudi i ljudi koji boluju od hipertenzije, malignih bolesti, te posttraumatskog stresnog poremećaja, što je najčešće bio slučaj u muškaraca iz seoske sredine.

Ključne riječi:
kronična bolest; opća praksa; poremećaji spavanja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Insomnia is a common problem in elderly patients and patients with chronic diseases and represents a treatment challenge for general practitioners in their daily practice. Aim: The aim was to determine the most common chronic conditions in patients with insomnia treated in general practice. Material and methods: The study was carried out from January 1st, 2009 to January 1st, 2011, in two general practice offices, one located in an urban area in the city of Split (83 subjects) and the other in a rural area in the village of Muć (56 subjects). A total of 139 subjects suffering from insomnia and using zolpidem 5 mg and 10 mg were included in the study. The data on demographic parameters (age and gender) and comorbid conditions were collected from the patients’ medical records and analysed using descriptive statistical methods and χ² test. Results: There were more women (48, or 57%) than men treated for insomnia in the urban general practice office, whereas more men (45, or 80%) than women were treated for insomnia in the rural general practice office. There were significant differences between three age groups, i.e., those aged over 70, those aged between 50 and 70, and those younger than 50 years. Insomnia in the subjects from the city’s general practice office was significantly more often associated with hypertension and malignant diseases, whereas insomnia in the subjects from rural general practice was significantly more often associated with post-traumatic stress disorder. Conclusions: Treatment for insomnia was more often prescribed to women in the urban area and men in the rural area. Insomnia was more frequent in elderly people, patients with hypertension or malignant diseases and men suffering from post-traumatic stress disorder. 

Key words:
chronic disease; general practice; sleep initiation and maintenance disorders