Lijekovi za liječenje uroloških bolesti u starijoj dobi

U izboru odabranih poglavlja iz dvojezičnog udžbenika „Farmakoterapija u gerijatriji/Geriatric Pharmacotherapy“ prof. dr. sc. Zijada Durakovića i suradnika, druge u nizu knjiga „Medixove medicinske biblioteke“, donosimo poglavlja o lijekovima za liječenje uroloških bolesti u starijoj dobi. Posljednjih dvadesetak godina u urologiji su se dogodili znatni pomaci u razumijevanju fizioloških promjena urogenitalnoga sustava, a napose promjena vezanih uz stariju dob. Sa starošću se smanjuje kontraktilna sposobnost detruzora (mišić mokraćnoga mjehura), smanjuje se funkcijski kapacitet mokraćnoga mjehura, smanjuje se i mlaz urina tijekom mokrenja. U žena starije dobi znatno se smanjuje vaskularna gustoća i protok krvi u uretri, smanjuje se mišićna masa sfinktera, a smanjena mu je i osjetljivost. U muškaraca se u starijoj dobi znatno povećava i učestalost benignoga povećanja prostate, karcinoma prostate, infarkta prostate kao i upala uzrokovanih mikrobima, a time i akutne retencije mokraće. U procjeni moguće primjene lijekova ili i kirurške terapije u osoba starije dobi potrebno je voditi računa o promjenama u farmakokinetici, polipragmaziji te opasnostima i posljedicama nuspojava lijekova. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 17 Br. 96