MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Liječenje benigne hiperplazije prostateBenign prostatic hyperplasia treatment

Klaudio Grdović, Tomislav Dominis

Benigna hiperplazija prostate (BHP) čest je zdravstveni problem muškaraca čija je incidencija izravno povezana s dobi. Iako nije životno ugrožavajuća bolest, zbog izrazito visoke incidencije (javlja se u više od 50% muškaraca starijih od 70 godina) te utjecaja na kvalitetu života BHP je ozbiljan javnozdravstveni problem. Liječenje BHP-a ovisi o izraženosti tegoba i komorbiditetu. Pažljivo praćenje potrebno je i u bolesnika sa slabije izraženim simptomima. Bolesnicima sa srednje izraženim simptomima preporučuje se medikamentozno liječenje. Alfa-blokatori i inhibitori 5-alfa reduktaze za sada su jedini lijekovi koji imaju nedvojben utjecaj na regresiju simptoma uz minimalne nuspojave. Bolesnicima kojima je indicirano kirurško liječenje zlatni standard predstavljaju transuretralna prostatektomija i otvorena prostatektomija (ovisno o volumenu prostate). U zadnje vrijeme uvođenjem lasera u primjenu, visokoenergetskog ultrazvuka i mikrovalova razvija se novo područje minimalno invazivnog i endoskopskog liječenja BHP-a. 

Ključne riječi:
adrenergički alfa-antagonisti; hiperplazija prostate; inhibitori 5-alfa reduktaze; transrektalni visoko intenzivno fokusirajući ultrazvuk; transuretralna resekcija prostate

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a common health problem, the incidence of which directly correlates with age. Although it is not a life-threatening disease, BHP is a serious public health problem because of its extremely high incidence (affects over 50% of men aged over 70 years) and negative effects on life quality. Treatment depends on the severity of BPH symptoms and comorbidity. Patients with less severe symptoms should be carefully monitored. In patients with moderate symptoms, medical therapy is recommended. Alpha blockers and 5-alpha reductase inhibitors are currently the only drugs that have the unquestionable influence on the regression of symptoms, with minimal side effects. For patients requiring surgical treatment, the gold standards are transurethral prostatectomy and open prostatectomy (depending on the prostate volume). With recent introduction of lasers, high-energy ultrasound and microwaves, a new field of minimally invasive and endoscopic treatment of BPH is developing. 

Key words:
adrenergic alpha-antagonists; high-intensity focused ultrasound ablation; 5-alpha reductase inhibitors; prostatic hyperplasia; transurethral resection of prostate