MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Osvrt na stručno događanje  •  Laboratorijska medicina HR ENG

Laboratorijska dijagnostika krvlju prenosivih infekcija povezanih s transfuzijama krvi i transplantacijama

Jasna Bingulac-Popović

Epidemiološke karakteristike i mogućnost suvremene dijagnostike krvlju prenosivih infekcija, a posebno seroloških testiranja, odnosno NAT testiranja, koje se od 1. ožujka 2013. provodi za cijelu Hrvatsku u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, najčešće za potrebe transplantacije organa, tkiva, matičnih stanica i autolognih donacija, bile su dominantne teme na simpoziju Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, održanog koncem svibnja u Zagrebu. Simpozij je okupio više od stotinu sudionika, medicinskih biokemičara, transfuziologa i gastroenterologa iz svih krajeva Hrvatske.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117