MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Otorinolaringologija HR ENG

Kronični rinosinuitis i nosna polipozaChronis rhinosinusitis and nasal polyps

Marko Velimir Grgić

Kronični rinosinuitis (KRS) bolest je sinonazalne sluznice, koju karakteriziraju barem dva od sljedećih simptoma: začepljenost nosa, pojačana sekrecija, pritisak ili bol u projekciji sinusa i poremećaj osjeta mirisa. Ako su simptomi prisutni više od 3 mjeseca u godini, karakterizira se kao kronični. Iz te definicije proizlazi da je dijagnozu moguće postaviti već temeljem dobre anamneze. KRS se dijeli na dvije glavne varijante: bez nosnih polipa i s nosnim polipima. Liječenje KRS-a temelji se na nazalnim kortikosteroidima, čestim ispiranjima nosa, racionalnom davanju antibiotika (uglavnom samo pri egzacerbacijama upale). Kirurško liječenje rezervirano je za slučajeve koji neprimjereno reagiraju na medikamentnu terapiju, s tim da nakon njega i dalje slijedi medikamentna terapija. Komplikacije KRS-a su rijetkost, ali mogu biti vrlo ozbiljne jer su najčešće vezane uz progresiju bolesti u okolne anatomske strukture, a to su oko i mozak. 

Ključne riječi:
kronični rinosinuitis; nosna polipoza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Chronic rhinosinusitis (CRS) is a disease of the nasal and sinus mucosa, characterized by at least two of the following symptoms: nasal congestion, increased secretion, pressure or pain in the projection of the sinus and a disorder of the sense of smell. If symptoms are present for more than three months of the year, the disease is characterized as chronic. This definition implicates that the diagnosis could be set based on only good medical history. There are two main types of CRS: with and without nasal polyps. Treatment of CRS is based on nasal corticosteroids, frequent nose lavage, rational administration of antibiotics (usually only in exacerbations of inflammation). Surgical treatment is performed in case of a poor response to the medication and is followed by medication administration. Complications are rare but may be very serious as they are usually associated with the progression of a disease in the surrounding anatomical structures, i.e. the eye and brain. 

Key words:
chronic rhinosinusitis; nasal polyps