MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Sponzorirani članak  •  Hitna i internistička intenzivna medicina HR ENG

Korist primjene postupnika za izvanbolničko liječenje venskoga tromboembolizma u Objedinjenome hitnomu bolničkome prijmu KBC-a ZagrebBenefits of applying the algorithm for the outpatient treatment of venous thromboembolism in the Department of Emergency Medicine of the University Hospital Center Zagreb

Ivan Gornik, Jasmin Hamzić

Iz potrebe za standardizacijom dijagnostike i terapije venskog tromboembolizma (VTE), u prvome redu duboke venske tromboze (DVT), u Objedinjenom hitnom bolničkom prijmu Kliničkog bolničkog centra (OHBP KBC) Zagreb, uspostavljen je sustav utemeljen na postupniku za izvanbolničko liječenje venskoga tromboembolizma NOAK-om (noviji oralni antikoagulans) – rivaroksabanom. S ciljem utvrđivanja učinaka uvođenja postupnika u praksu, retrospektivno su analizirani podatci o bolesnicima koji su obrađivani zbog sumnje na DVT u 14-mjesečnom razdoblju te je uspoređena dijagnostička obrada u jednomjesečnome, siječanjskomu razdoblju tijekom posljednjih pet godina. Utvrđeno je da taj dijagnostičkoterapijski postupnik znatno ubrzava i pojednostavnjuje obradu bolesnika sa sumnjom na DVT te omogućuje smanjenje broja hospitaliziranih bolesnika, kao i uštede. Većina ambulantnih bolesnika bila je liječena rivaroksabanom, budući da je dokazano učinkovit u liječenju DVT-a, uz povoljan sigurnosni profil te omogućuje rani otpust, uz monoterapijski pristup.

Preuzmi PDF

Ključne riječi:
antikoagulacijska terapija; duboka venska tromboza; postupnik; rivaroksaban; ultrazvuk vena

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Because of the need for standardizing diagnostic and therapeutic approach to venous thromboembolism (VTE), in particular deep vein thrombosis (DVT), the Emergency Department of the University Hospital Center Zagreb has established a system based on the algorithm for the outpatient treatment of venous thromboembolism (VTE) with NOAC (novel oral anticoagulant) - rivaroxaban. In order to determine the effects of implementing the algorithm into practice, the data on patients treated for suspected DVT during a 14-month period were retrospectively analyzed, and the diagnostic workups during the month of January periods over the last five years were compared. It has been found that this diagnostic and therapeutic algorithm significantly accelerates and simplifies the workup in patients with suspected DVT and enables for a reduction of hospitalizations as well as savings. A majority of these ambulatory patients were treated with rivaroxaban as it was proven effective in the DVT treatment, with favourable safety profile and enabling for early discharge with monotherapy approach.

Key words:
algorithm; anticoagulant therapy; deep vein thrombosis; rivaroxaban; venous ultrasound