English abstract: Click here.

Kontrola arterijskoga tlaka i glikemije u šećernoj bolesti

U kontroli arterijskoga tlaka i glikemije u šećernoj bolesti temeljno je nefarmakološko liječenje: zdrav način života. Međutim, za većinu bolesnika to nije dovoljno pa treba uključiti lijekove. U liječenju hipertenzije prvi su izbor inhibitori angiotenzin-konvertaze (iACE), blokatori angiotenzinskih receptora (ARB-ovi) u slučaju nepodnošenja. U većine bolesnika potrebno je dodatno liječenje te je potrebno uvesti tiazidne diuretike i dihidropiridinske antagoniste kalcijskih kanala. Ciljni sistolički tlak u bolesnika sa šećernom bolešću jest <140/<90 mmHg, niže vrijednosti (<130/<80 mmHg) mogu biti korisne bolesnicima s visokim kardiovaskularnim (KV) rizikom ili s bolešću bubrega. Metformin je prvi lijek za glukoregulaciju. Uz prilagodbu doze može ga se primijeniti do procjene glomerularne filtracije (eGFR) 30 mL/min/1,73 m2. Pri primjeni sulfonilureje i glinida potreban je oprez zbog veće mogućnosti hipoglikemija uz redukciju renalne funkcije. Pioglitazonu nije potrebno prilagođivati dozu, no potreban je oprez zbog mogućnosti edema i zatajivanja srca. Na inkretinskom učinku temeljeni lijekovi (inibitori dipeptitil-peptidaze 4 – DPP4i i agonisti receptora glukagonu sličnoga polipeptida 1- aGLP-1r) snizuju arterijski tlak. Neki aGLP-1r (liraglutid) pokazali su kardiovaskularnu (KV) protekciju u KV-rizičnih bolesnika. Osim linagliptina, DPP4i trebaju prilagodbu doze uz eGFR 60 i manje, a  aGLP-1r se ne primjenjuju uz terminalnu renalnu insuficijenciju. Inhibitori kontransportera natrija i glukoze (SGLTi) snizuju arterijski tlak. U svim do sada dovršenim ispitivanjima pokazali su KV-protektivnost u bolesnika visokoga rizika za KV – posebno smanjuju incidenciju dekompenzacije srca. Ciljni HbA1c postavlja se individualno: za mlađe osobe s novootkrivenim dijabetesom bez komplikacija i komorbiditeta to je do 6,5%. Više se vrijednosti postavljaju prema komorbiditetima i dobi.

Ključne riječi:
glikemija; glukoregulacija; hipertenzija; arterijski tlak; šećerna bolest


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 130/131