MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Komunikacija s osobom oboljelom od demencijeCommunication with person with dementia

Ninoslav Mimica

Komunikacija s osobama oboljelim od demencije vremenom postaje otežana, a na kraju se može i gotovo potpuno izgubiti. Već od rane faze bolesti potrebno je raditi na poboljšanju komunikacije. Koristeći se određenim tehnikama, njegovatelji mogu poboljšati komunikaciju s oboljelim osobama i zadržati je na toj razini dulje vrijeme. Nefarmakološke intervencije mogu biti od koristi u ublažavanju bihevioralnih poremećaja koji se često javljaju tijekom progresije demencije, a kombinacija nefarmakoloških tehnika i lijekova u pravilu je djelotvornija od primjene samih psihofarmaka. Borba protiv stigme demencije pomaže da se društvo u cjelini senzibilizira i bolje razumije komunikacijske teškoće osoba oboljelih od neke vrste demencije

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; demencija; društvena stigma; komunikacija; terapija umjetnošću

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

Communication with a person with dementia becomes more difficult as the illness progresses and eventually becomes impossible. Interventions to improve communication should be taken from early stages of dementia. Using particular skills and techniques, caregivers may improve communication with the person with dementia and try to keep it at the same level for as long as possible. Non-pharmacological interventions may be beneficial in reducing behavioural disturbances, which often accompany the progression of illness. The combination of non-pharmacological and pharmacological techniques is usually more effective than psychopharmacotherapy alone. Fighting stigma of dementia may help society to become more sensitive and understanding to the communication problems of persons with dementia

Key words:
Alzheimer disease; art therapy; communication; dementia; social stigma