MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Kliničke i ekonomske prednosti suvremene radioterapije u HrvatskojThe clinical and economic advantages of contemporary radiotherapy in Croatia

Ranko Stevanović, Vanesa Benković, Vatroslav Zovko, Hrvoje Šobat, Nikola Đaković

Radioterapija je najučinkovitiji nekirurški način liječenja raka; koristi se u 60% bolesnika te pridonosi izlječenju u gotovo 40% slučajeva. Uspostava sustava i primjena suvremene radioterapije predstavlja rješenje koje bi rak moglo pomaknuti od smrtonosne prema kroničnoj bolesti. Postoje velike razlike između postojećeg i optimalnog korištenja radioterapije u Hrvatskoj. Uz to, u Hrvatskoj se većina terapije zračenjem provodi trodimenzijskom konformalnom radioterapijom. U Europi se ta terapija u izabranih indikacija zamjenjuje radioterapijom modularnog intenziteta – IMRT. Glavni razlog za neprovođenje IMRT-a u rutini u Hrvatskoj nedostatak je opreme i osoblja

Ključne riječi:
radioterapija, rak, IMRT, mortalitet, incidencija, preživljenje, ušteda

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Radiotherapy is the most efficient non-surgical treatment for cancer; it is used in 60% of patients and contributes to a cure in almost 40% of cases. The establishment of the system and the use of modern radiotherapy is a solution that can promote the transition of cancer from a deadly to a chronic illness. There are big differences between the existing and optimal use of radiotherapy in Croatia. In Croatia, most radiation therapy is performed by three-dimensional conformal radiotherapy while in Europe this therapy is replaced by modular intensity radiotherapy – IMRT. The main reason for the failure to implement IMRT routinely in Croatia is the lack of equipment and staff.

Key words:
cancer; IMRT; incidence; mortality; radiotherapy; savings; survival