MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Klasifikacija i dijagnoza bipolarnog afektivnog poremećajaClassification and diagnosis of bipolar affective disorder

Vera Folnegović-Šmalc, Slađana Štrkalj-Ivezić, Ante Bagarić, Ninoslav Mimica

U medicini se kao i u većini stručnih i znanstvenih disciplina pojedini entiteti (jedinke, skupine, kategorije) klasificiraju po određenim kriterijima. Ako stručna ili znanstvena disciplina dobro poznaje kategorije kojima se bavi, onda je klasifikacija relativno jednostavna, ali ako unutar određenih kategorija ima dosta nepoznanica, pa one mogu biti nedovoljno specificirane, ili ih čine i heterogene podkategorije, onda je klasifikacija obično nedovoljno precizna i česte su „nespecificirane“ skupine. U medicini se obično klasificiraju bolesti. No, kako se u nekim specijalizacijama ne može govoriti o bolesti, kao što je slučaj u psihijatriji, klasificiraju se psihički poremećaji. Da bismo mogli govoriti o bolesti, potrebno je poznavati niz činjenica kao što su etiologija, patoanatomija i patofiziologija, klinička slika, terapija, tijek bolesti i prognoza. Većina toga u psihijatriji je nepoznata, pa se zato govori o psihičkim poremećajima a ne o bolestima ili još bolje o dijagnostičkim kategorijama poremećaja, koji se klasificiraju. U psihijatriji se, dakle, govori o prediktivnoj validnosti dijagnostičkih kategorija, a ne o strukturnoj validnosti, kao na primjer u infektologiji. Upravo zbog (nedovoljnog) poznavanja strukturne validnosti, klasifikacije psihičkih poremećaja, pa tako i bipolarnog poremećaja, često se mijenjaju, i sada je važeća deseta revizija, a u pripremi je već jedanaesta 

Ključne riječi:
bipolarni poremećaj, klasifikacija, depresija, dijagnostika, internacionalna klasifikacija bolesti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1

In medicine, like in most professional and scientific disciplines, individual entities (groups, categories) are classified into categories. If a professional or scientific discipline has categories that are well defined, then the classification is not difficult. However, if there are too many unknown parameters in a category, it becomes less specific; if subcategories are heterogeneous, the subordinate classification becomes heterogeneous too. Medicine classifies illnesses. Some of the medical specialities cannot classify illnesses, because an illness is defined by its aetiology, pathoanatomy and pathophysiology, natural course, clinical picture, therapy and prognosis. In psychiatry, most of these aspects are difficult to determine, which is the reason why psychiatric pathological conditions are called “disorders” rather than “illnesses.” In other words, psychiatry deals with diagnostic categories of the disorders, which are classified. Therefore, in psychiatry we talk about the predictive validity of the diagnostic categories rather than structural validity, like in infectology. Due to our insufficient knowledge of the structural validity, which also applies to bipolar affective disorder, classifications in psychiatry are open to frequent revisions. The one currently in use is the tenth version of the International Classification of the Diseases (ICD-10), and the next one (the 11th version) is already under way. 

Key words:
bipolar disorder, classification, depression, diagnosis, international classification of diseases