MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Keratokonus – dijagnostika i liječenjeKeratoconus – diagnosis and treatment

Dina Lešin Gaćina, Sonja Jandroković, Igor Petriček, Ivan Škegro, Maja Bakula

Keratokonus je progresivna bolest karakterizirana promjenama u organizaciji kolagena u rožnici. Povezana je s iregularnim astigmatizmom i stanjenjem rožnice koja dobiva konusni oblik. Klinički simptomi i znakovi ovise o stadiju bolesti. Unatoč provedenim brojnim istraživanjima o patofiziologiji bolesti u posljednje vrijeme, etiologija i mogući mehanizam nastanka bolesti još su slabo poznati. Slikovne metode za procjenu strukture i funkcije rožnice, kao što je kornealna topografija, omogućile su raniju dijagnozu, klasifikaciju i praćenje progresije bolesti. Danas postoje brojne metode za liječenje keratokonusa s glavnim ciljem rehabilitacije vidne funkcije i poboljšanja kvalitete života bolesnika. Kontaktne leće su najčešći terapijski izbor. Nadalje, crosslinking ili učvršćivanje kolagena rožnice korisna je metoda za sprječavanje progresije bolesti. U uznapredovalim stadijima bolesti, s prisutnim ožiljcima rožnice, kornealna kirurgija je metoda liječenja.

Ključne riječi:
epidemiologija; etiologija; dijagnostika; keratokonus; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138

Keratoconus is a progressive corneal ectasia characterized by changes in corneal collagen structure. It is associated with irregular astigmatism and thinner cornea with conical shape. The clinical symptoms and signs depend on the stage of the disease. Despite numerous recent studies on the pathophysiology of the disease, the etiology and possible mechanism of onset of disease remain poorly understood. Imaging methods for assessing the structure and function of the cornea, such as corneal topography, have enabled earlier diagnosis, classification and monitoring of progression of keratoconus progression. Currently, a variety of methods are available for the treatment of keratoconus with the ultimate goal of rehabilitating visual function and improving the quality of life of patients. Contact lenses are the most common therapeutic choice. Furthermore, crosslinking or fixing corneal collagen effective in stabilizing the progression of the disease. Corneal surgery is the treatment of choice in advanced keratoconus with corneal scarring.

Key words:
diagnosis; epidemiology; etiology; keratoconus; treatment