MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Kemoterapija kolorektalnog karcinomaChemotherapy as a treatment for colorectal cancer

Renata Dobrila-Dintinjana, Željka Bagić, Davor Štimac

Kolorektalni karcinom zbog visoke učestalosti predstavlja važan terapijski problem. Kirurška resekcija u ranim stadijima bolesti pruža mogućnost potpunog izlječenja, ali još uvijek velik se broj bolesnika otkriva u uznapredovaloj fazi bolesti, kada je liječenje ograničeno. Zadnjih nekoliko godina postignut je značajan napredak u liječenju bolesnika s kolorektalnim karcinomom primjenom novih citostatika, kako u adjuvantnom, tako i u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma. Kombiniranim kemoterapijskim protokolima uz upotrebu biološke terapije kod metastatskog kolorektalnog karcinoma postignut je medijan preživljavanja dulji od dvije godine. U liječenju karcinoma rektuma najčešće se koristi neoadjuvantno kemoradioterapijsko liječenje kojim se postižu najbolji rezultati

Ključne riječi:
kolorektalni karcinom, kemoterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Because of its high incidence colorectal cancer is an important therapeutic problem. The only curative option is surgical removal in early stages of disease. The vast majority of patients are still diagnosed as advanced disease and for those patients therapeutic options are limited. In the last couple of years a major accomplishment is achieved by using a novel citostatic drugs in adjuvant setting as well as in the treatment of metastatic colorectal cancer. By using combined chemotherapeutic protocols in combination with biological agents, a median survival of more then two years has been accomplished in patients with metastatic colorectal cancer. Neoadjuvant chemoradiotherapy is most often applied and is the best treatment option for patients with rectal cancer.

Key words:
colorectal cancer, chemotherapy