Medix, God. 14 Br. 75/76

Kolorektalni karcinom

Gost urednik:

prof. dr. sc. Davor Štimac
Predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva


 

Podlistak

Podlistak

Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 2. dio

Zijad Duraković

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Davor Štimac [Otvoreni pristup] [PDF]

Pregledni članak

Epidemiologija kolorektalnog karcinoma

Milan Kujundžić, Marko Banić, Tomislav Bokun

Pregledni članak

Klinička dijagnoza kolorektalnog karcinoma i metode probira

Miroslava Katičić

Pregledni članak

Molekularna genetika karcinoma debelog crijeva

Sanja Kapitanović

Pregledni članak

Endoskopska terapija kolorektalnog karcinoma

Neven Ljubičić, Vedran Tomašić

Pregledni članak

Kirurško liječenje karcinoma kolona i rektuma

Marko Zelić, Koraljka Juretić-Franković, Miljenko Uravić

Pregledni članak

Radioterapija kolorektalnog karcinoma

Marija Petković, Ingrid Belac-Lovasić

Pregledni članak

Kemoterapija kolorektalnog karcinoma

Renata Dobrila-Dintinjana, Željka Bagić, Davor Štimac

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kolorektalni karcinom – dijagnostika, metode probira i liječenje

[PDF]

Pregledni stručni članci

Autorski pregled

25 godina transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Boris Labar

Autorski pregled

Osnovne etičke rasprave u hospicijskoj/ palijativnoj skrbi

Anica Jušić

Autorski pregled

Suradljivost psihičkih bolesnika

Vera Folnegović-Šmalc

Pregledni članak

Intenzivno liječenje statinima u akutnom koronarnom sindromu

Mario Ivanuša

Stručni članak

Hepatitis A – još uvijek aktualna bolest koja se može spriječiti

Vladimir Krajinović

Stručni članak

Potencijalni antitumorski učinci PPARγ

Marina Gradišer, Martina Matovinović

Stručni članak

Liječenje akutnog astmatskog napadaja u djece

Vladimir Ahel, Vojko Rožmanić, Srđan Banac, Ivan Zubović

Stručni članak

Postupnik za kronično liječenje astme u dječjoj dobi

Eva Verona, Dorian Tješić-Drinković, Biserka Čičak, Jadranka Kelečić, Iva Mihatov-Štefanović, Renata Vrsalović

Stručni članak

Prirođena endotelna distrofija i stražnja polimorfna distrofija rožnice

Igor Petriček, Goranka Petriček

Sponzorirani članak

Opservacijska studija procjene učinkovitosti esomeprazola (Nexiuma®) u liječenju simptoma gornjeg dijela probavnog sustava

Rajko Ostojić, Vera Vlahović-Palčevski, Davor Štimac, Željko Krznarić

Sponzorirani članak

Sibutramin u liječenju debljine

Mate Sučić

Pregledni članak

Istraživanje oralnog zdravlja starijih osoba u gradu Zagrebu – preliminarni rezultati I

Adnan Ćatović, Boris Klaić, Dragutin Komar, Ivo Baučić, Dubravka Ograjšek-Škunca, Marinka Mravak-Stipetić, Lana Bergman-Gašparić

Stručni članak

Oralno zdravlje i kvaliteta života: temelj suvremenog pristupa

Nikola Petričević, Asja Čelebić, Maja Baučić Božić, Ksenija Rener-Sitar

Stručni članak

Funkcijski poremećaji stomatognatog sustava

Melita Valentić-Peruzović, Goranka Prpić-Mehičić, Iva Alajbeg, Ivica Pelivan, Davor Illeš, Višnja Juroš

Stručni članak

Današnje mogućnosti u implantoprotetskom liječenju

Pavel Kobler

Stručni članak

Skraćeni zubni luk i mogućnosti zbrinjavanja

Maja Baučić Božić, Asja Čelebić, Ivo Baučić, Nikola Petričević

Stručni članak

Implantoprotetsko zbrinjavanje nedostajućega gornjeg srednjeg sjekutića

Ivone Uhač, Zoran Kovač, Vesna Fugošić

Stručni članak

Vlaknima ojačane kompozitne nadogradnje

Ivan Zajc, Denis Vojvodić

Stručni članak

Kako izbjeći pogreške u izradi i terapiji keramičkim krunicama

Ketij Mehulić

Autorski pregled

Endodontska terapija – jesu li materijali za punjenje korijenskog kanala implantati

Ivica Anić, Ivana Miletić

Stručni članak

Temporomandibularne ozljede i poremećaji u sportu

Vjekoslav Jerolimov

Autorski pregled

Optički hazard plavog svjetla fotopolimerizatora

Alena Knežević, Edmond R. Hewlett, Zrinka Tarle

Stručni članak

Očitovanja paraneoplastičkih sindroma na oralnoj sluznici

Ivana Canjuga, Marinka Mravak-Stipetić

Stručni članak

Probiotičke bakterije i proizvodi u prevenciji karijesa

Domagoj Glavina, Dubravka Negovetić-Vranić, Kristina Škrinjarić, Ilija Škrinjarić

Stručni članak

Replantacija zuba – suvremena sredstva i postupci za prevenciju patoloških posljedica

Ilija Škrinjarić, Kristina Goršeta, Ana Škrinjarić, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Martina Majstorović

Autorski pregled

Programiranje artikulatora uz pomoć elektroničkog uređaja ARCUSdigma

Davor Seifert

Autorski pregled

Utjecaj stomatoloških legura na oralnu sluznicu

Božana Lončar, Marinka Mravak Stipetić

Autorski pregled

Stomatitis kao nuspojava topikalne upotrebe propolisa

Vlaho Brailo, Danica Vidović Juras, Ivan Alajbeg, Vice Budimir

Autorski pregled

Temporomandibularna disfunkcija i ženski spolni hormoni

Renata Gržić

Autorski pregled

Terapijski laser u stomatologiji

Marinka Mravak-Stipetić, Vjekoslav Jerolimov

Uvodnik

Uvodnik - Specijalni prilog: Stomatologija u 21. stoljeću

Adnan Ćatović [Otvoreni pristup] [PDF]

Razgovori

Razgovor

Dr. Axel O. Rahmel: Adekvatni organi specijalnim grupama bolesnika

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Arie Oosterlee: Svaki peti organ iz druge zemlje članice Eurotransplanta

Lea Rukavina

Razgovor

Doc. Jasna Mesarić: Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u RH

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Paul Bartels: Jedinstveni kriteriji za određivanje kvalitete zdravstvene zaštite - postoje li ili ne?

Lea Rukavina

Razgovor

Solvejg Kristensen: Kvaliteta ne ovisi samo o financijskim mogućnostima

Lea Rukavina

Razgovor

Prim. Hrvoje Minigo: Bez povećanja primanja nema zaštite digniteta liječnika

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Aldo Pinchera: Probir na čvoriće u štitnjači ne, na hipotireozu obavezno!

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Furio Pacini: Različiti pristupi u liječenju bolesnika s rakom štitnjače

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Laszlo Hegedüs: Veliki potencijal leži u genetici i otkrivanju rizičnih čimbenika

Lea Rukavina

Razgovor

Akademik Zvonko Kusić: Problem nastaje kada se liječnici ne drže smjernica

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. dr. sc. Dragutin Komar: Znanstveno-nastavna i stručna institucija prepoznatljiva u Europi i svijetu

Dragan Bralić

Razgovor

Dr. stom. Hrvoje Pezo: Živimo u vremenu presudnom za budućnost struke

Dragan Bralić

Razgovor

Dr. sc. Većeslav Bergman: Sustav participacije - najvažniji element u budućoj reformi zdravstvenog osiguranja

Dragan Bralić

Kolumne

Kolumna

Zašto djeca trebaju učiti bioetiku

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov [Otvoreni pristup]

Recenzije

Recenzija

„Temporomandibularni poremećaji – multidisciplinarni pristup“ - Melita Valentić-Peruzović, Vjekoslav Jerolimov i suradnici

Adnan Ćatović [Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Manjak testosterona u bolesnika s dijabetesom

Novost

Novost u liječenju raka pluća

Novost

Smanjeni osjet njuha prediktor Parkinsonove bolesti

Novost

Novosti o genetici shizofrenije

Novost

Dobrobit sekundarne prevencije infarkta miokarda

Novost

Centralna pretilost povećava rizik demencije

Novost

Dugačak cerviks kao prediktor carskog reza

Novost

Povišene vrijednosti mokraćne kiseline u bolesnika s dijabetesom

Novost

Nedostatak demetilaze – uzrok mentalne retardacije

Novost

Dužina telomera – moguća uporaba u populacijskim studijama

Novost

Kraniosinostoza

Novost

Prelazak virusa iz stanice u stanicu

Novost

Leđna moždina i osjet boli

Novost

Nasljedni oblik raka dojke i jajnika

Novost

Makrofagi – regulatori rezistencije na inzulin

Novost

Autofagija i zatajenje rada mišića srca