Kolorektalni karcinom

Gost urednik:
prof. dr. sc. Davor Štimac
Predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva


 

Podlistak

Podlistak

Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 2. dio

Duraković, Zijad [Sažetak]

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Štimac, Davor [Puni tekst]

Pregledni članak

Epidemiologija kolorektalnog karcinoma

Kujundžić, Milan; Banić, Marko; Bokun, Tomislav [Sažetak]

Pregledni članak

Klinička dijagnoza kolorektalnog karcinoma i metode probira

Katičić, Miroslava [Sažetak]

Pregledni članak

Molekularna genetika karcinoma debelog crijeva

Kapitanović, Sanja [Sažetak]

Pregledni članak

Endoskopska terapija kolorektalnog karcinoma

Ljubičić, Neven; Tomašić, Vedran [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurško liječenje karcinoma kolona i rektuma

Zelić, Marko; Juretić-Franković, Koraljka; Uravić, Miljenko [Sažetak]

Pregledni članak

Radioterapija kolorektalnog karcinoma

Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid [Sažetak]

Pregledni članak

Kemoterapija kolorektalnog karcinoma

Dobrila-Dintinjana, Renata; Bagić, Željka; Štimac, Davor [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kolorektalni karcinom – dijagnostika, metode probira i liječenje

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Autorski pregled

25 godina transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Labar, Boris [Sažetak]

Autorski pregled

Osnovne etičke rasprave u hospicijskoj/ palijativnoj skrbi

Jušić, Anica [Sažetak]

Autorski pregled

Suradljivost psihičkih bolesnika

Folnegović-Šmalc, Vera [Sažetak]

Pregledni članak

Intenzivno liječenje statinima u akutnom koronarnom sindromu

Ivanuša, Mario [Sažetak]

Stručni članak

Hepatitis A – još uvijek aktualna bolest koja se može spriječiti

Krajinović, Vladimir [Sažetak]

Stručni članak

Potencijalni antitumorski učinci PPARγ

Gradišer, Marina; Matovinović, Martina [Sažetak]

Stručni članak

Liječenje akutnog astmatskog napadaja u djece

Ahel, Vladimir; Rožmanić, Vojko; Banac, Srđan; Zubović, Ivan [Sažetak]

Stručni članak

Postupnik za kronično liječenje astme u dječjoj dobi

Verona, Eva; Tješić-Drinković, Dorian; Čičak, Biserka; Kelečić, Jadranka; Mihatov-Štefanović, Iva; Vrsalović, Renata [Sažetak]

Stručni članak

Prirođena endotelna distrofija i stražnja polimorfna distrofija rožnice

Petriček, Igor; Petriček, Goranka [Sažetak]

Sponzorirani članak

Opservacijska studija procjene učinkovitosti esomeprazola (Nexiuma®) u liječenju simptoma gornjeg dijela probavnog sustava

Ostojić, Rajko; Vlahović-Palčevski, Vera; Štimac, Davor; Krznarić, Željko [Sažetak]

Sponzorirani članak

Sibutramin u liječenju debljine

Sučić, Mate [Sažetak]

Pregledni članak

Istraživanje oralnog zdravlja starijih osoba u gradu Zagrebu – preliminarni rezultati I

Ćatović, Adnan; Klaić, Boris; Komar, Dragutin; Baučić, Ivo; Ograjšek-Škunca, Dubravka; Mravak-Stipetić, Marinka; Bergman-Gašparić, Lana [Sažetak]

Stručni članak

Oralno zdravlje i kvaliteta života: temelj suvremenog pristupa

Petričević, Nikola; Čelebić, Asja; Baučić Božić, Maja; Rener-Sitar, Ksenija [Sažetak]

Stručni članak

Funkcijski poremećaji stomatognatog sustava

Valentić-Peruzović, Melita; Prpić-Mehičić, Goranka; Alajbeg, Iva; Pelivan, Ivica; Illeš, Davor; Juroš, Višnja [Sažetak]

Stručni članak

Današnje mogućnosti u implantoprotetskom liječenju

Kobler, Pavel [Sažetak]

Stručni članak

Skraćeni zubni luk i mogućnosti zbrinjavanja

Baučić Božić, Maja; Čelebić, Asja; Baučić, Ivo; Petričević, Nikola [Sažetak]

Stručni članak

Implantoprotetsko zbrinjavanje nedostajućega gornjeg srednjeg sjekutića

Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Fugošić, Vesna [Sažetak]

Stručni članak

Vlaknima ojačane kompozitne nadogradnje

Zajc, Ivan; Vojvodić, Denis [Sažetak]

Stručni članak

Kako izbjeći pogreške u izradi i terapiji keramičkim krunicama

Mehulić, Ketij [Sažetak]

Autorski pregled

Endodontska terapija – jesu li materijali za punjenje korijenskog kanala implantati

Anić, Ivica; Miletić, Ivana [Sažetak]

Stručni članak

Temporomandibularne ozljede i poremećaji u sportu

Jerolimov, Vjekoslav [Sažetak]

Autorski pregled

Optički hazard plavog svjetla fotopolimerizatora

Knežević, Alena; R. Hewlett, Edmond; Tarle, Zrinka [Sažetak]

Stručni članak

Očitovanja paraneoplastičkih sindroma na oralnoj sluznici

Canjuga, Ivana; Mravak-Stipetić, Marinka [Sažetak]

Stručni članak

Probiotičke bakterije i proizvodi u prevenciji karijesa

Glavina, Domagoj; Negovetić-Vranić, Dubravka; Škrinjarić, Kristina; Škrinjarić, Ilija [Sažetak]

Stručni članak

Replantacija zuba – suvremena sredstva i postupci za prevenciju patoloških posljedica

Škrinjarić, Ilija; Goršeta, Kristina; Škrinjarić, Ana; Negovetić Vranić, Dubravka; Glavina, Domagoj; Majstorović, Martina [Sažetak]

Autorski pregled

Programiranje artikulatora uz pomoć elektroničkog uređaja ARCUSdigma

Seifert, Davor [Sažetak]

Autorski pregled

Utjecaj stomatoloških legura na oralnu sluznicu

Lončar, Božana; Mravak Stipetić, Marinka [Sažetak]

Autorski pregled

Stomatitis kao nuspojava topikalne upotrebe propolisa

Brailo, Vlaho; Vidović Juras, Danica; Alajbeg, Ivan; Budimir, Vice [Sažetak]

Autorski pregled

Temporomandibularna disfunkcija i ženski spolni hormoni

Gržić, Renata [Sažetak]

Autorski pregled

Terapijski laser u stomatologiji

Mravak-Stipetić, Marinka; Jerolimov, Vjekoslav [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik - Specijalni prilog: Stomatologija u 21. stoljeću

Ćatović, Adnan [Puni tekst]

Razgovori

Razgovor

Dr. Axel O. Rahmel: Adekvatni organi specijalnim grupama bolesnika

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Arie Oosterlee: Svaki peti organ iz druge zemlje članice Eurotransplanta

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. Jasna Mesarić: Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u RH

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Paul Bartels: Jedinstveni kriteriji za određivanje kvalitete zdravstvene zaštite - postoje li ili ne?

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Solvejg Kristensen: Kvaliteta ne ovisi samo o financijskim mogućnostima

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prim. Hrvoj Minigo: Bez povećanja primanja nema zaštite digniteta liječnika

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Aldo Pinchera: Probir na čvoriće u štitnjači ne, na hipotireozu obavezno!

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Furio Pacini: Različiti pristupi u liječenju bolesnika s rakom štitnjače

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Laszlo Hegedüs: Veliki potencijal leži u genetici i otkrivanju rizičnih čimbenika

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Akademik Zvonko Kusić: Problem nastaje kada se liječnici ne drže smjernica

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Dragutin Komar: Znanstveno-nastavna i stručna institucija prepoznatljiva u Europi i svijetu

Bralić, Dragan [Sažetak]

Razgovor

Dr. stom. Hrvoje Pezo: Živimo u vremenu presudnom za budućnost struke

Bralić, Dragan [Sažetak]

Razgovor

Dr. sc. Većeslav Bergman: Sustav participacije - najvažniji element u budućoj reformi zdravstvenog osiguranja

Bralić, Dragan [Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Zašto djeca trebaju učiti bioetiku

Pavelić, Jasminka; Temkov, Kiril [Puni tekst]

Recenzije

Recenzija

„Temporomandibularni poremećaji – multidisciplinarni pristup“

Ćatović, Adnan [Puni tekst]

Novosti

Novost

Manjak testosterona u bolesnika s dijabetesom

[Sažetak]

Novost

Novost u liječenju raka pluća

[Sažetak]

Novost

Smanjeni osjet njuha prediktor Parkinsonove bolesti

[Sažetak]

Novost

Novosti o genetici shizofrenije

[Sažetak]

Novost

Dobrobit sekundarne prevencije infarkta miokarda

[Sažetak]

Novost

Centralna pretilost povećava rizik demencije

[Sažetak]

Novost

Dugačak cerviks kao prediktor carskog reza

[Sažetak]

Novost

Povišene vrijednosti mokraćne kiseline u bolesnika s dijabetesom

[Sažetak]

Novost

Nedostatak demetilaze – uzrok mentalne retardacije

[Sažetak]

Novost

Dužina telomera – moguća uporaba u populacijskim studijama

[Sažetak]

Novost

Kraniosinostoza

[Sažetak]

Novost

Prelazak virusa iz stanice u stanicu

[Sažetak]

Novost

Leđna moždina i osjet boli

[Sažetak]

Novost

Nasljedni oblik raka dojke i jajnika

[Sažetak]

Novost

Makrofagi – regulatori rezistencije na inzulin

[Sažetak]

Novost

Autofagija i zatajenje rada mišića srca

[Sažetak]