Karcinom gušterače – je li rana dijagnoza moguća?

Autor: Davor Štimac, Neven Franjić
Sažetak:

Karcinom gušterače je niskoprevalentna, no izrazito nepovoljna dijagnoza s visokim mortalitetom i slabim terapijskim mogućnostima. Preventivni probir nije indiciran u cijeloj populaciji, već isključivo ciljano u populaciji s visokim rizikom za karcinom gušterače. Rana dijagnoza karcinoma gušterače osobito je važna u bolesnika s kroničnim pankreatitisom i u bolesnika s cističnim lezijama gušterače. Endoskopski ultrazvuk uz punkciju tankom iglom trenutno je najučinkovitija metoda za procjenu i praćenje lezija gušterače, međutim, ograničena je dostupnošću i invazivnošću pretrage te ovisnošću o operateru. U razvoju su novi biobiljezi ranog otkrivanja premalignih i malignih lezija gušterače, uz obećavajuće početne rezultate. 

Ključne riječi:
ciste gušterače; endoskopski ultrazvuk, punkcija tankom iglom; karcinom gušterače; kronični pankreatitis

OGLAS