MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija/Onkologija HR ENG

Karcinom gušterače – je li rana dijagnoza moguća?Pancreatic cancer – is early diagnosis possible?

Davor Štimac, Neven Franjić

Karcinom gušterače je niskoprevalentna, no izrazito nepovoljna dijagnoza s visokim mortalitetom i slabim terapijskim mogućnostima. Preventivni probir nije indiciran u cijeloj populaciji, već isključivo ciljano u populaciji s visokim rizikom za karcinom gušterače. Rana dijagnoza karcinoma gušterače osobito je važna u bolesnika s kroničnim pankreatitisom i u bolesnika s cističnim lezijama gušterače. Endoskopski ultrazvuk uz punkciju tankom iglom trenutno je najučinkovitija metoda za procjenu i praćenje lezija gušterače, međutim, ograničena je dostupnošću i invazivnošću pretrage te ovisnošću o operateru. U razvoju su novi biobiljezi ranog otkrivanja premalignih i malignih lezija gušterače, uz obećavajuće početne rezultate. 

Ključne riječi:
ciste gušterače; endoskopski ultrazvuk, punkcija tankom iglom; karcinom gušterače; kronični pankreatitis

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

Pancreatic cancer has a low prevalence, but it is an extremely unfavorable diagnosis with a high mortality rate and poor therapeutic options. Preventive screening is not indicated in the whole population; rather it targets the population at higher risk of pancreatic cancer. Early diagnosis of pancreatic cancer is particularly important in patients with chronic pancreatitis, and in patients with cystic lesions of the pancreas. Endoscopic ultrasound with fine needle biopsy is currently the most effective method used to evaluate and monitor pancreatic lesions. However, it is an invasive, operatordependant procedure, not readily available to all target patients. Currently, new biomarkers are being developed for the early detection of premalignant and malignant lesions of the pancreas, with promising initial results. 

Key words:
endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration; pancreatitis, chronic; pancreatic cysts; pancreatic neoplasms