MEDIX, God. 19 Br. 107/108

7.30€ (55,00kn)

Pretplata

Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Odjel za gastroeneterologiju Klinike za internu medicinu, KBC Rijeka
prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin, dr. med.
Klinika za kirurgiju, KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Štimac, Davor; Bekavac-Bešlin, Miroslav [Puni tekst]

Pregledni članak

Mogućnosti primarne i sekundarne prevencije karcinoma želuca

Tepeš, Bojan [Sažetak]

Pregledni članak

Onkološki pristup u bolesnika s karcinomom želuca

Radić, Mladen; Dobrila-Dintinjana, Renata [Sažetak]

Pregledni članak

Suvremene smjernice u kirurškom liječenju karcinoma želuca

Car Peterko, Ana; Bekavac-Bešlin, Miroslav [Sažetak]

Pregledni članak

Karcinom gušterače – je li rana dijagnoza moguća?

Štimac, Davor; Franjić, Neven [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurški pristup karcinomu gušterače

Delibegović, Samir [Sažetak]

Pregledni članak

Onkološki pristup tumorima gušterače

Štabuc, Borut; Banović, Sanela [Sažetak]

Pregledni članak

Rana detekcija tumora jetre i hepatobilijarnih puteva

Milić, Sandra; Štimac, Davor [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurško liječenje tumora jetre i hepatobilijarnih puteva

Zovak, Mario [Sažetak]

Pregledni članak

Onkološki pristup tumorima jetre i hepatobilijarnih puteva

Trivanović, Dragan; Dobrila Dintinjana, Renata [Sažetak]

Pregledni članak

Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora (NET) probavnoga trakta

Vrbanec, Damir [Sažetak]

Pregledni članak

Evaluacija nutritivnog statusa u bolesnika s tumorima probavnoga trakta

Hrstić, Irena [Sažetak]

Pregledni članak

Nutritivna potpora u bolesnika s tumorima probavnoga sustava

Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija; Ljubas Kelečić, Dina [Sažetak]

Pregledni članak

Indikacije za preoperativnu nutritivnu potporu u bolesnika sa zloćudnim tumorima probavnoga sustava

Zelić, Marko; Durut, Iva [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Aflatoksini u hrani i hepatocelularni karcinom

Šegvić Klarić, Maja [Sažetak]

Pregledni članak

Gaucherova bolest – gastroenterološki pristup

Štimac, Davor; Mikolašević, Ivana [Sažetak]

Pregledni članak

Dijabetička nefropatija: dijagnostika, prevencija i liječenje

Josipović, Josipa; Katičić, Dajana; Pavlović, Draško [Sažetak]

Pregledni članak

Marjolinov ulkus – klinička slika, dijagnostika i liječenje

Huljev, Dubravko [Sažetak]

Pregledni članak

Interpretacija citološkog nalaza

Kojić Katović, Sandra; Vasilj, Ankica [Sažetak]

Pregledni članak

Infekcija virusom Zapadnog Nila

Krajinović, Vladimir [Sažetak]

Pregledni članak

Upravljanje informacijskom sigurnošću u zdravstvu

Božić, Velibor [Sažetak]

Pregledni članak

Hrvatsko nazivlje u medicini

Grubić Kezele, Tanja [Sažetak]

Pregledni članak

Manifestacije celijakije u usnoj šupljini

Vučićević Boras, Vanja; Benčević, Irena; Jurić, Hrvoje [Sažetak]

Sponzorirani članak

Sigurnost novih oralnih antikoagulansa u kliničkoj praksi

Bernat, Robert [Sažetak]

Sponzorirani članak

Suvremeni pristup pripremi za kolonoskopski pregled

Iveković, Hrvoje [Sažetak]

Sponzorirani članak

Jatrogena hipoglikemija u oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 – podcijenjen problem

Cigrovski Berković, Maja [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin: Zajedno protiv raka probavnog sustava

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Borut Štabuc: Pravilan pristup dijagnostici i terapiji tumora probavnog sustava

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Miroslav Ilić: Kirurgija metastatske bolesti jetre

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Yasuhiro Kodera i prof. dr. sc. Yasayuki Seto: Uspješno liječenje karcinoma želuca

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Osvrti

Osvrt

Promjene organa i organskih sustava tijekom starenja

Duraković, Zijad [Sažetak]

Osvrt

Proslavljena dvadeseta godišnjica Hrvatske lige protiv reumatizma

Grubišić, Frane [Sažetak]

Osvrt

Organizirani probir za rak debelog crijeva – stepenica na putu smanjenja smrtnosti

Antoljak, Nataša [Sažetak]

Osvrt

Bisfosfonati: mehanizam djelovanja – učinak na osteoblaste i osteoklaste

Pavelić, Jasminka; Brkić, Kornelije [Sažetak]

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Cochrane sustavni pregled

Antibiotici su korisni za akutnu upalu srednjeg uha u djece mlađe od dvije godine, ali za većinu djece je opravdano čekanje i promatranje

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Korištenje kombiniranog cjepiva za ospice, zaušnjake i rubeolu

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Tromboliza smanjuje rizik od smrti i invalidnosti kod ishemijskog moždanog udara usprkos povećanom riziku od krvarenja

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Triciklički antidepresivi za liječenje depresije u djece i adolescenata

[Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Epilepsija

Muzur, Amir [Sažetak]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

III. hrvatski kongres o hipertenziji

Kos, Jelena [Sažetak]

Recenzije

Recenzija

"Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost"

Malenica, Maša [Puni tekst]

Recenzija

"Atipične rane"

Marinović, Branka [Puni tekst]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Terapija akutnih respiratornih infekcija

Gradinac, Marina [Sažetak]

Novosti

Novost

Planirani carski rez ili vaginalni porod kod blizanačke trudnoće?

[Sažetak]

Novost

Prevalencija nerupturiranih cerebralnih aneurizmi u kineskoj populaciji

[Sažetak]

Novost

Kliničke odluke za isključivanje subarahnoidalnog krvarenja kod akutne glavobolje

[Sažetak]

Novost

Usporedba prevalencije i faktora rizika za perifernu arterijsku bolest u svijetu između 2000. i 2010. godine

[Sažetak]

Novost

90-dnevna smrtnost nakon ugradnje proteze kuka

[Sažetak]

Novost

Učinkovitost metilprednizolona u terapiji sindroma karpalnog kanala

[Sažetak]

Novost

Migrena – abnormalnosti kore mozga mogući uzrok nastanka bolesti

[Sažetak]

Novost

Klinički pokus – poremećaj rasporeda budnost-spavanje u slijepih osoba

[Sažetak]

Novost

Neobičan način diobe stanica tumora

[Sažetak]

Novost

Prehrana i dugovječnost

[Sažetak]

Novost

Bakar ograničava širenje antibiotik rezistentnih infekcija

[Sažetak]

Novost

Fuzijski protein – nov način unosa siRNK u stanice tumora

[Sažetak]

Novost

VELscope Vx za svaku ordinaciju

[Sažetak]

Novost

Inovacija iz Edison Medicala

[Sažetak]

Novost

ProMax 3D i Planmeca iRomexis – napredna aplikacija za mobilne uređaje

[Sažetak]