MEDIX, God. 19 Br. 107/108
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Dijagnostika i liječenje tumora želuca, gušterače i jetre

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Odjel za gastroeneterologiju Klinike za internu medicinu, KBC Rijeka
prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin, dr. med.
Klinika za kirurgiju, KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Davor Å timac, Miroslav Bekavac-BeÅ¡lin 
Puni tekst | PDF

Mogućnosti primarne i sekundarne prevencije karcinoma želuca
Bojan TepeÅ¡ 
Sažetak

Suvremene smjernice u kirurškom liječenju karcinoma želuca
Ana Car Peterko, Miroslav Bekavac-BeÅ¡lin 
Sažetak

Onkološki pristup u bolesnika s karcinomom želuca
Mladen Radić, Renata Dobrila-Dintinjana 
Sažetak

Karcinom gušterače – je li rana dijagnoza moguća?
Davor Å timac, Neven Franjić 
Sažetak

Kirurški pristup karcinomu gušterače
Samir Delibegović 
Sažetak

Onkološki pristup tumorima gušterače
Borut Å tabuc, Sanela Banović 
Sažetak

Rana detekcija tumora jetre i hepatobilijarnih puteva
Sandra Milić, Davor Å timac 
Sažetak

Kirurško liječenje tumora jetre i hepatobilijarnih puteva
Mario Zovak 
Sažetak

Onkološki pristup tumorima jetre i hepatobilijarnih puteva
Dragan Trivanović, Renata Dobrila Dintinjana 
Sažetak

Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora (NET) probavnoga trakta
Damir Vrbanec 
Sažetak

Evaluacija nutritivnog statusa u bolesnika s tumorima probavnoga trakta
Irena Hrstić 
Sažetak

Nutritivna potpora u bolesnika s tumorima probavnoga sustava
Željko Krznarić, Darija VraneÅ¡ić Bender, Dina Ljubas Kelečić 
Sažetak

Indikacije za preoperativnu nutritivnu potporu u bolesnika sa zloćudnim tumorima probavnoga sustava
Marko Zelić, Iva Durut 
Sažetak

Razgovori

Gastroenterologija

Prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin: Zajedno protiv raka probavnog sustava
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Gastroenterologija

Prof. dr. sc. Borut Å tabuc: Pravilan pristup dijagnostici i terapiji tumora probavnog sustava
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Gastroenterologija/Onkologija

Prof. dr. sc. Miroslav Ilić: Kirurgija metastatske bolesti jetre
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Gastroenterologija/Onkologija

Prof. dr. sc. Yasuhiro Kodera i prof. dr. sc. Yasayuki Seto: Uspješno liječenje karcinoma želuca
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Gerontologija

Promjene organa i organskih sustava tijekom starenja
Zijad Duraković 
Puni tekst

Reumatologija

Proslavljena dvadeseta godišnjica Hrvatske lige protiv reumatizma
Frane GrubiÅ¡ić 
Puni tekst

Molekularna medicina

Bisfosfonati: mehanizam djelovanja – učinak na osteoblaste i osteoklaste
Jasminka Pavelić, Kornelije Brkić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Organizirani probir za rak debelog crijeva – stepenica na putu smanjenja smrtnosti
NataÅ¡a Antoljak 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Epilepsija
Amir Muzur 
Puni tekst

Recenzije

Novosti