English abstract: Click here.

Izvod iz smjernica za hitna stanja u obiteljskoj medicini

Obiteljska je medicina (OM) najdostupniji dio zdravstvene zaštite i često mora postupati u najrazličitijim hitnim stanjima. Odgovornost je liječnika kao voditelja tima procijeniti potrebu za hitnom intervencijom, stupanj hitnosti, vlastite mogućnosti u određenim stanjima, primjenu dostupne dijagnostike, aktiviranje nadležnih hitnih službi, potrebu za transportom i eventualno osiguranje stručne pratnje (katkad je liječnik OM-a nužna pratnja). Kad se pojavi potreba za hitnom intervencijom, OM najčešće ima ograničene dijagnostičke mogućnosti. U tim uvjetima potrebno je donijeti odluke koje mogu rezultirati kratkoročno i dugoročno najrazličitijim ishodima. Postupci se naknadno mogu pokazati opravdano ili neopravdano hitnima. Osim stručnih dvojbi postoji i niz tehničkih i administrativnih prepreka, pravnih, etičkih, socijalnih elemenata koji utječu na pristup potencijalno hitnom bolesniku. Kontinuirana edukacija, obnavljanje znanja i vještina o postupanju u hitnim stanjima jačaju osobnu snagu pojedinca da bi postupio temeljem najboljih znanja i iskustava.

Ključne riječi:
hitna stanja; obiteljska medicina


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 25 Br. 135