MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Osvrt na stručno događanje  •  Otorinolaringologija HR ENG

IX. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Tomislav Baudoin, Jakov Ajduk, Mirko Ivkić

Deveti po redu Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 6. do 9. svibnja 2015. na Crvenom Otoku kraj Rovinja. Nazočno je bilo oko 220 polaznika iz Hrvatske i inozemstva. Održano je 113 usmenih izlaganja i sedam prezentacija postera. Dan je pregled novijih spoznaja o bolestima ORL područja s naglaskom na dijagnostiku, konzervativno i kirurško liječenje. Osim zanimljivog znanstvenog i stručnog programa, organiziran je kvalitetan društveni program. Kongres je ispunio svoje ciljeve, a to je u prvom redu prijenos znanja s ciljem podizanja kvalitete hrvatske otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata

 

Deveti kongres hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 6. do 9. svibnja 2015. na Crvenom Otoku kraj Rovinja u organizaciji Hrvatskog društva za ORL i kirurgiju glave i vrata i Odjela za ORL i kirurgiju glave i vrata Opće bolnice Pula. Predsjednik kongresa je bio prof. dr. sc. Mirko Ivkić, ujedno i predsjednik Društva, a predsjednik Organizacijskog odbora dr. Boris Grdinić, voditelj ORL odjela u Puli. Skupu je prisustvovalo oko 220 polaznika iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Velike Britanije i Švedske. Održano je 113 usmenih izlaganja i sedam prezentacija postera.

Profesor Ivkić je vodio ceremoniju svečanog otvorenja kongresa. Skup su pozdravili zamjenica župana Istarske županije Viviana Benussi i zamjenik sanacijskog upravitelja pulske bolnice dr. Davor Zoričić. Dr. Grdinić je održao zanimljivo predavanje o povijesti, sadašnjosti i planovima ORL odjela u pulskoj bolnici, koja će se uskoro preseliti o novu bolničku zgradu. To je predavanje bilo i pregled povijesti moderne otorinolaringologije u Istri. Na kongresu su obrađene tri glavne teme u tri okrugla stola: „Kronična upala uha“, „Dobro diferencirani karcinomi štitnjače“ i „Kronični rinosinuitis“.

Kronična upala uha – smjernice kirurškog i konzervativnog liječenja

Prvog dana kongresa održan je okrugli stol s glavnom temom „Kronična upala uha“. Moderator i voditelj okruglog stola bio je dr. sc. Mihael Ries (KBC „Sestre milosrdnice“) koji je u uvodu naglasio problematiku kroničnih upala uha u cijelom svijetu. Usprkos napretku medicine, i danas se bilježe smrtni slučajevi uslijed upale uha. Ostali sudionici okruglog stola su bili prof. dr. Robert Trotić (KBC „Sestre milosrdnice“), prof. dr. Srećko Branica (KBC Zagreb), dr. sc. Krsto Dawidowsky (KBC Zagreb), dr. sc. Marko Velepić (KBC Rijeka) i dr. sc. Jakov Ajduk (KBC „Sestre milosrdnice“).

Dr. Ajduk je detaljno objasnio patogenezu nastanka kroničnih upala uha. U svom izlaganju prof. Trotić je ukazao na problem kolesteatoma u kroničnoj upali uha, detaljno objasnio patogenezu kolesteatoma te smjernice u liječenju kolesteatoma, koje je danas isključivo kirurško. Prof. Branica je obrazložio različite kirurške tehnike u liječenju kroničnih upala uha te upozorio na potrebu pravovremenog prepoznavanja kroničnih upala uha. Dr. Dawidowsky je upozorio na problem kvalitete života bolesnika s kroničnom upalom uha. Osobiti problem je otežana komunikacija zbog slabijeg sluha, nemogućnost močenja uha uzrokuje poteškoće prilikom svakodnevne higijene ili prilikom rekreacije (nemogućnost plivanja, ronjenja...). Dr. Velepić je iznio najnovije metode konzervativnog liječenja kronične upale uha, razvoj novih lijekova i njihovu primjenu u liječenju kroničnih upala uha.

Nakon izlaganja vođena je sadržajna rasprava sudionika okruglog stola i publike o problemu tonzila, adenoida, miringotomije te sekretornog otitisa kao preteče kronične upale uha. U zaključku okruglog stola je naglašeno da kronična upala uha predstavlja ozbiljan problem; osobito je važno na vrijeme prepoznati bolest te je adekvatno liječiti.

Dobro diferencirani karcinomi štitnjače – suvremeni stavovi u dijagnostici, liječenju i praćenju bolesnika

Druga glavna tema kongresa bila je obrađena na okruglom stolu „Dobro diferencirani karcinomi štitnjače“. Moderator je bio doc. dr. sc. Mario Bilić (KBC Zagreb), a panelisti doc. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna (KBC Zagreb), prof. dr. sc. Mirko Ivkić (KBC „Sestre milosrdnice“), dr. Renato Janušić (Centar za štitnjaču), prof. dr. sc. Drago Prgomet (KBC Zagreb) i doc. dr. sc. Zaviša Čolović (KBC Split).

U uvodu doc. Bilić je naveo podatke o porastu incidencije te skupine karcinoma u svijetu i Hrvatskoj, što se uglavnom objašnjava boljom i svima dostupnom dijagnostikom sumnjivih čvorova štitnjače. Doc. Kusačić Kuna iznijela je pregled dijagnostičkih mogućnosti u otkrivanju karcinoma štitnjače, kao i postupnik postoperativne terapije i praćenja bolesnika s aspekta nuklearne medicine. Kirurško liječenje predstavlja temeljni postupak u liječenju dobro diferenciranih karcinoma štitnjače. U Hrvatskoj su otorinolaringolozi kirurzi glave i vrata tradicionalno nositelji kirurškog liječenja bolesti štitnjače, time i karcinoma.

Godinama se u svijetu, ali i u Hrvatskoj, govori o dvojbama vezanim za opseg resekcije primarnog sijela tumora u štitnjači i o indikacijama i potrebi elektivnih disekcija vrata. O tim dvojbama i o stavovima o tom problemu govorili su prof. Ivkić, prof. Prgomet i prim. Janušić. Iako se radi o zloćudnim tumorima s relativno dobrom prognozom, heterogenost te skupine karcinoma nameće potrebu radikalnog pristupa u liječenju, a što je preduvjet dobrih rezultata.

Sva predavanja su ocijenjena izvrsnim, a koncepcija okruglog stola je omogućila svim nazočnim sveobuhvatan pregled suvremenih stavova u dijagnostici, liječenju i praćenju bolesnika s karcinomima štitnjače. Osobitu korist takvom koncepcijom mogli su imati mlađi kolege koji su u velikom broju nazočili okruglom stolu.

Nakon izvrsne rasprave u kojoj je osim panelista sudjelovao i velik broj kolega iz Hrvatske i inozemstva, doneseni su vrijedni zaključi koji mogu korisno poslužiti u izradi hrvatskih smjernica čiji je proces stvaranja u tijeku.

Kronični rinosinuitis – jedna bolest s mnogo fenotipova ili više različitih bolesti?

Tema trećeg okruglog stola bila je „Kronični rinosinuitis“ (KRS). Moderator je bila doc. dr. sc. Tamara Braut (KBC Rijeka), a panelisti prof. dr. sc. Livije Kalogjera (KBC „Sestre milosrdnice“), doc. dr. sc. Draško Cikojević (KBC Split), doc. dr. sc. Ivan Maleš (KBC Osijek), prof. dr. sc. Alessandro Varini (Trst, Italija), doc. dr. sc. Martin Jurlina i prim. mr. sc. Gorazd Poje (KBC Rebro) i prof. dr. sc. Tomislav Baudoin (KBC „Sestre milosrdnice“).

Prof. Kalogjera je govorio o etiologiji i patogenezi kroničnog rinosinuitisa i iznio najnovije spoznaje o molekularnim zbivanjima u sluznici paranazalnih šupljina tijekom nastanka i razvoja bolesti. Također je iznio neke nesuglasice oko razumijevanja kroničnog rinosinuitisa, kako njegove etiopatogneze, tako i sukobljenih stavova radi li se o jednoj bolesti s mnogo fenotipova ili o mnogo različitih bolesti koje se zbog nedovoljnog poznavanja nazivaju jednim imenom. Budući da dr. Grdinić zbog obiteljskih razloga nije mogao sudjelovati u okruglom stolu, prof. Kalogjera je preuzeo i njegovu temu „Dijagnostika i klinička slika kroničnog rinosinuitisa“. Opisao je kliničku sliku kroničnog rinosinuitisa, a nadovezujući se na svoju temu o etiopatogenezi iznio je pregled dijagnostičkih postupaka u skladu s EP3OS smjernicama (o spomenutoj problematici i primjeni EP3OS smjernica u kliničkoj praksi objavljena je opsežna tematska cjelina u prošlom broju „Medixa“, op. ur.).

Doc. Cikojević je iznio modalitete konzervativnog liječenja kroničnog rinosinuitisa. Konzervativna terapija te bolesti zasniva se na intranazalnim kortikosteroidima i antibiotskoj terapiji. U predavanju su iznesene neke nesuglasice oko duljine liječenja navedenim lijekovima. Doc. Maleš je govorio o komorbiditetu kroničnog rinosinuitisa. Dan je pregled komorbiditetnih bolesti od ASA sindroma, cistične fibroze, sekretornog otitisa, alergijskog rinitisa i astme. Naglasak je bio na potrebi sveobuhvatnog pristupa kroničnom rinosinuitisu i komorbiditetnim bolestima. Doc. Braut je govorila o kirurškom liječenju kroničnog rinosinutisa. Njezino je predavanje uglavnom bilo posvećeno suvremenom kirurškom pristupu, odnosno metodi funkcionalne endoskopske sinusne kirurgije koja bi u današnje vrijeme trebala biti metoda izbora. Prof. Varini je prikazao pristup na frontalni sinus metodom endoskopske sinusne kirurgije. Predavanje je popraćeno bogatim videomaterijalom pa je bilo vrlo instruktivno podučavajući kiruršku anatomiju i nudeći savjete kako na najlakši i najsigurniji način pristupiti frontalnom sinusu transetmoidnim putem metodom endoskopske sinusne kirurgije (ESS). Dr. Poje je održao predavanje „Fungalni sinuitis“, u kojem je sveobuhvatno obradio tu podvrstu kroničnog rinosinuitisa te pokazao instruktivne videofilmove nekih svojih operacija bolesnika s kroničnim gljivičnim rinosinuitisom. Prof. Baudoin je održao predavanje „Kronični rinosinuitis u djece“ te govorio o problemu dijagnoze i liječenja te bolesti u djece zbog preklapanja simptoma s nekim bolestima i stanjima tipičnim ili čestim u dječjoj dobi kao što su obične prehlade, hipertrofija i upala adenoidnih vegetacija, alergijski rinitis i laringofaringealni refluks.

Nakon predavanja slijedila je živa rasprava koja je polučila i neke zaključke: etiopatogeneza je još uvijek nedovoljno jasna, što se odražava i na problem dijagnostike i terapije kroničnog rinosinuitisa; kronični rinosinuitis u djece još je više nejasna bolest nego kronični rinosinuitis u odraslih, što stvara još veće dijagnostičko- terapijske dvojbe; prva linija liječenja intranazalni kortikosteroid koji se može aplicirati dugotrajno uz kontrolu bolesnika i antibiotik ne bi trebalo davati dulje od četiri do šest tjedana; u dijagnostici i terapiji treba uvijek sagledavati i komorbiditetne bolesti te sveobuhvatno pristupati bolesnicima s kroničnim rinosinuitisom i komorbiditetom; tek nakon neuspješnog konzervativnog liječenja primjenjuje se kirurško liječenje metodom endoskopske sinusne kirurgije.

Predavanja su održali i ugledni pozvani predavači iz susjednih država: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar i doc. dr. Bogdan Čizmarević iz Slovenije, prof. dr. Nenad Arsović iz Srbije, dr. sc. Gabriela Kopačeva Barsova iz Makedonije, prof. dr. Jasminka Alagić-Smailbegović i doc. dr. Miro Leventić i dr. Predrag Špirić iz Bosne i Hercegovine.

Prateći i društveni program

Na kongresu je bila organizirana atraktivna izložba predstavnika farmaceutskih kuća i proizvođača medicinske opreme, koje su podržale organizaciju, a predstavljeno je 24 tvrtki. Bez te podrške kongres ne bi bilo moguće organizirati. Sponzori su bili ABBOT, Alkaloid, Alpen Pharma, Berlin Chemie, Bontech, Cipla, Fahl, Glaxo, Hilus, IGA, INEL, JGL, Lumenis, MEDA, Media, Medic, MEL Medical, MSD, MTF, Neuroth, Oktal Pharma, Olympus, Pharmasswis, Salveo i Storz.

Osim zanimljivog znanstvenog i stručnog programa, kongres je imao i vrlo zabavan društveni program. Na skupu su bile zastupljene sve klinike, odjeli i ORL službe iz Hrvatske i na osnovi prezentiranih radova mogao se dobiti uvid u razinu stručnosti hrvatske otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata. Kongres je ispunio svoje ciljeve, a to je u prvom redu unapređenje znanja i vještina hrvatskih otorinolaringologa i kirurga glave i vrata, a radi učinkovitijeg zbrinjavanja bolesnika.

Boris Grdinić, dr. med., predsjednik Organizacijskog odbora kongresa i voditelj Odjela za ORL i kirurgiju glave i vrata Opće bolnice Pula, održao je predavanje o radu Odjela

Prof. dr. sc. Mirko Ivkić, predsjednik Hrvatskog društva za ORL i kirurgiju glave i vrata i predsjednik kongresa, moderirao je ceremoniju otvorenja kongresa

Prof. dr. sc. Irena Hočevar Boltežar, predsjednica Slovenskog ORL društva, održala je predavanje „Adjuvant therapy of laryngeal papillomatosis“

 

 

Viviana Benussi, zamjenica župana Istarske županije, pozdravila je sudionike kongresa uime istarskog župana

Davor Zoričić, dr. med., zamjenik sanacijskog upravitelja Opće bolnice Pula, pozdravio je skup uime bolničke uprave

Osim zanimljivog znanstvenog i stručnog programa kongres je imao i zabavan društveni program – na slici slijeva: Robet Širola, dr. med., iz Poliklinike Medico u Rijeci, prof. dr. sc. Alessandro Varini iz Trsta i prof. dr. sc. Tomislav Baudoin, potpredsjednik Hrvatskog društva za ORL i kirurgiju glave i vrata, tijekom svečane večere

Voditelj okruglog stola „Kronične upale srednjeg uha“ bio je dr. sc. Mihael Ries iz KBC-a „Sestre milosrdnice“, a panelisti prof. dr. sc. Srećko Branica, prof. dr. sc. Robert Trotić, dr. sc. Krsto Dawidowsky, dr. sc. Marko Velepić i dr. sc. Jakov Ajduk (na slici slijeva)

Na kongresu je organizirana atraktivna izložba predstavnika farmaceutskih tvrtki i proizvođača medicinske opreme koji su sponzorirali kongres