MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Podlistak HR ENG

Interakcije lijekova u starijoj dobi

Zijad Duraković

U izboru odabranih poglavlja iz dvojezičnog udžbenika “Farmakoterapija u gerijatriji/Geriatric Pharmacotherapy“ prof. dr. sc. Zijada Durakovića i suradnika, druge u nizu knjiga „Medixove medicinske biblioteke“, donosimo dio poglavlja o interakcijama lijekova u starijoj životnoj dobi. Interakcije lijekova češće su u starijih osoba koje istodobno uzimaju mnogo lijekova jer se zbog njihovoga mnoštva povećava inhibicija mikrosomalnih enzima jetre, što povećava izglede za interakcijama. Mnogi lijekovi koji se vežu za albumine plazme, kada se oslobode sveze za albumine odgovorni su za interakcije lijekova. Opasnost interakcija u starijeg bolesnika to je veća što je veći broj lijekova koje uzima. Ako se istodobno primjenjuju dva lijeka, izgledi za interakcije u osoba starije dobi iznose oko 5%, ako se koristi pet lijekova, izgledi za interakcije iznose do 50%, a ako se istodobno primijeni osam lijekova (što je u pravilu neopravdano), izgledi za interakcije iznose i do 100%. Kako bi se izbjegla opasnost interakcija, treba primijeniti najmanji broj lijekova i težiti kad je god to moguće da taj broj ne bude veći od tri do četiri. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95