MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Sponzorirani članak  •  Hematologija HR ENG

Individualizirani pristup bolesniku na antikoagulantnoj terapijiIndividualized approach to a patient on anticoagulant therapy

Dražen Pulanić

Venske tromboembolije (VTE), koje uključuju duboku vensku trombozu i plućnu emboliju, česte su bolesti u općoj populaciji, sa znatnim mortalitetom, mogućim dugotrajnim zdravstvenim posljedicama koje narušavaju kvalitetu života bolesnika, s čestim recidivima, uz veliki trošak za zdravstveni sustav. Peroralni antikoagulantni lijekovi koji se više od pola stoljeća primjenjuju u prevenciji i liječenju VTE-a su antagonisti vitamina K, a posljednjih godina sve više se primjenjuju novi izravni oralni antikoagulantni lijekovi. Stoga je danas nužan individualiziran pristup svakome bolesniku koji zahtijeva antikoagulantnu terapiju, kako bi se odredilo najoptimalnije liječenje.

Ključne riječi:
antagonisti vitamina K; individualizirani pristup; liječenje; novi izravni antikoagulansi; venske tromboembolije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

Venous thromboembolism (VTE), including deep venous thrombosis and pulmonary embolism, is a frequent disease in general population, associated with significant mortality, possible long-term health consequences that impair the quality of life of patients, frequent recurrences and high cost to the health care system. Vitamin K antagonists are oral anticoagulant drugs that have been used for more than half a century in the prevention and treatment of VTE. In recent years, new direct oral anticoagulant drugs are used increasingly. Today, an individualized approach to each patient who requires anticoagulant treatment is important to determine the most optimal anticoagulant therapy.

Key words:
individualized approach; new direct anticoagulants; treatment; venous thromboembolism; vitamin K antagonists