MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Osvrt na stručno događanje  •  Dijetetika HR ENG

III. dani bolničke prehrane u organizaciji Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

Darija Vranešić Bender

Novoosnovano Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara organiziralo je u KB-u Dubrava 3. dane bolničke prehrane. Na stručnom skupu i tijekom Dana otvorenih vrata okupilo se više od 200 stručnjaka i 350 građana, a bilo je riječi o problemima prehrane kod različitih bolesti i stanja, poput gastroenteroloških bolesti, dijabetesa, nefroloških bolesti, osteoporoze, disfagije te poremećaja hranjenja i metaboličkih bolesti. Također, prikazan je novoobjavljeni Standard o prehrani bolesnika u bolnicama te naglašena uloga nutricionista i dijetetičara u zdravstvenom sustavu.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117