MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Osvrt  •  Neuroznanost / Neurologija / Psihijatrija HR ENG

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-18)

Ninoslav Mimica

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, najveći u Hrvatskoj posvećen demencijama, održan je od 3. do 6. listopada 2018. u organizaciji Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i Hrvatskog društva za neuroznanost. Kongres je okupio eksperte iz Hrvatske, BiH, Češke, Indije, Italije, SAD-a, Slovenije i Srbije. Neke od tema skupa bile su temeljna istraživanja i neuropatologija Alzheimerove bolesti, rana dijagnostika i biološki biljezi, klinička istraživanja, epidemiologija i rizični čimbenici, nefarmakološke intervencije, farmakoterapija, palijativna skrb te kvaliteta života u demenciji.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135